fbpx
13 januari, 2017 | Elin Moberg | Arbetsrätt

Otydliga villkor för lokalanställda på Sveriges ambassader

På Sveriges ambassader finns omkring 1300 lokalanställda världen över med vitt skilda arbetsuppgifter, från enklare administrativa jobb till kvalificerade handläggningsuppdrag.  Trots att de arbetar sida vid sida med utsänd personal och i vissa fall har samma arbetsuppgifter har de helt andra arbetsvillkor. Ofta arbetsvillkor som är sämre än vad som skulle accepteras på svensk arbetsmarknad.

Svensk arbetsrätt tillämpas för närvarande inte på utlandsmyndigheterna. Detta gör bland annat att ST har svårt att företräda de ca 300 medlemmar vi har på ambassader runt om i världen, från Beijing till Zimbabwe. Lokalanställda har inte heller samma  rätt till samverkan och information som sina utsända kollegor när det gäller förändringar på den egna arbetsplatsen.

Dessutom hänvisar UD till lagar eller praxis i det aktuella landet, vilket leder till stor otydlighet. Vi på ST tycker också att detta är otillfredsställande då många av de länder där Sverige har ambassader har bottennoteringar vad gäller respekt för fackliga rättigheter och villkor för arbetstagare.

I veckan träffade STs ordförande Britta Lejon och lokala förtroendevalda de ansvariga hos UD för att framföra den kritik vi har kring situationen för våra lokalanställda medlemmar. Vi framhöll att vi anser att Sveriges ambassader runt om i världen bör tillämpa svensk arbetsrätt, detta oavsett om man är juridiskt bunden att följa densamma. Vi pekade också på att man behöver få bukt med godtycke och otydlighet och att vi som fack behöver få företräda våra medlemmar på lokal nivå.

Detta möttes med öppenhet hos ansvariga tjänstemän på UD, vilka framhöll att de lokalanställda är en viktig  personalgrupp, som är nödvändig för kontinuitet och kunskap. Från UD:s sida upplever man att situationen är tydlig, men var samtidigt intresserad av att ta del av den information vi har kring olika problem. UDs expeditionschef framhöll att det är viktigt att de lokalanställda har goda villkor och att samverkan och inflytande fungerar på de olika ambassaderna.

Ytterligare en avstämning med personalenheten på UD planerades in under våren och vi på ST kommer att arbeta vidare med frågan. För oss är det självklart att den regering som värnar partsmodellen nationellt och internationellt också vill att deras anställda i utlandet agerar i enlighet med detta. Detta är både en trovärdighetsfråga och en fråga om villkoren för ett stort antal anställda som utför viktiga uppgifter för svenska staten

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...