fbpx
Sveriges riksdag
13 april, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Om vårbudgeten: ST efterlyser skräddarsydd utbildning mitt i livet

Finansminister Magdalena Andersson målar en ljus pastell över Sveriges ekonomi. Konjunkturen förbättras och allt fler får jobb. ”Tillväxten är nu världens högsta och arbetslösheten har fallit till den lägsta på sju år.” Regeringens förslag till vårbudget (plus en ändringsbudget med justeringar för 2016) innehåller en rad positiva kurvor och diagram över tillväxt och en sjunkande arbetslöshet, men bakom dessa glädjebudskap tornar orosmolnen upp sig. Huvuddelen av budgeten handlar om åtgärder för att hantera höstens stora flyktingström. På kort sikt får Polismyndigheten, Länsstyrelserna och Migrationsverket mer pengar bland annat för att snabba på handläggning av asylärenden. Resurser tillförs för att förbättra kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar så att arbetsförmedlare och arbetsgivare lättare kan få en bild av individens kunskaper. En snabbspår för nyanlända entreprenörer lanseras också. På längre sikt kommer även Arbetsförmedlingen att behöva mer pengar för att hantera etableringsuppdraget. De kommande åren ökar statens utgifter kraftigt. En mycket stor del av kostnadsökningen är relaterad till flyktingkrisen samtidigt som långtidssjukskrivningarna ökar kraftigt. Arbetslösheten väntas i år bli 6,8 procent, nästa år minskar den ytterligare till 6,3 procent. Därefter väntas den åter vända uppåt, som en konsekvens av att arbetskraften växer kraftigt de kommande åren. Så även om det blir fler jobb i Sverige väntas antalet arbetssökande öka mer.

ST ser positivt på det ekonomiska tillskottet till flera viktiga myndigheter. ”Det är nödvändigt att våra medlemmar får fler kollegor som kan hjälpa till med ansökningar. Det är viktigt att ge asylsökande ett rättssäkert besked så snart som möjligt” – så kommenterade Britta Lejon delar av budgeten. Men hon tillade: ”Tyvärr är det vår bedömning att det extra tillskottet inte är tillräckligt och det kommer att behövas skjutas till ännu mer pengar.”

ST menar att regeringen måste få en snabbare fart på sysselsättningen för nyanlända. Vi vill se en stor satsning på beredskapsjobb, det finns uppgifter som behöver göras men som inte blir gjorda. Det kan handla om park- och kyrkogårdsskötsel, rusta upp vattenmiljöer och kulturminnesvård, till exempel att restaurera vårt kulturarv med kulturbyggnader som förvaltas av Statens fastighetsverk. Även katalogisering och jobb som brobyggare på museer, eller inom Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kan vara aktuellt. ST:s modell är en kombination mellan de beredskapsjobben som hade sin glansperiod på 1980-talet och gröna jobb och plusjobb som är nyare varianter av statligt finansierade åtgärder som här ska kombineras med svenskundervisning för nyanlända. Vi menar att det är rätt tid att göra den här satsningen nu.

Vi ser också att det finns stora matchningsproblem på arbetsmarknaden. Det bekräftas bland annat av Svenskt Näringslivs rekryteringsbarometer, som visar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av brist på personer med relevant kompetens. Dessa problem återfinns även i statlig sektor inom många viktiga yrken. En stor del av de nya jobben kräver högre och ibland helt ny kompetens. I ett arbetsliv där kraven på utbildning och kompetens höjs är den högre utbildningen viktigare än någonsin. Den utbildning som tidigare räckte ett helt arbetsliv gör det inte längre. Det behövs kontinuerlig kompetens­utveckling och möjligheter att ställa om till ett nytt arbete både för den enskilde och för arbetslivets behov. I ett föränderligt arbetsliv behöver regeringen underlätta för människor att kunna ta sig från ett jobb till ett annat, bron däremellan är utbildning. ST har länge efterlyst skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning/påbyggnadsutbildning till tjänstemän och högskoleutbildade mitt i yrkeslivet, för att underlätta matchningen och för att människor ska kunna vara anställningsbara under ett långt yrkesliv. Regeringen har som mål att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020. Det är ett mycket ambitiöst mål som förtjänas att tas på allvar. För att nå dit krävs många parallella insatser. Tre viktiga åtgärder som inte kan vänta är att snabbare få ut många fler nyanlända på arbetsmarknaden, att snarast komma tillrätta med matchningsproblemen och att se till att människor mitt i livet får fylla på med ny utbildning för att bli attraktiva på arbetsmarknaden långt upp i åldrarna.

Läs mer om vårbudgeten här:

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/04/varbudgeten-2016-pa-fem-minuter/

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent