fbpx
27 juni, 2013 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Om forskarutbildade i Almedalen 2013

Nästa vecka är det dags för åsiktsmingel i Almedalen på Gotland. Fackförbundet ST arrangerar flera seminarier. På ett av dem ska jag vara med (TCO-parken den 5 juli kl. 10.00). Där ska vi tillsammans med företrädare för Företagarna, SFS:s doktorandkommitté och Uppsala universitet diskutera huruvida den svenska arbetsmarknaden är redo för att anställa forskarutbildade.

Under våren har jag intervjuat tjugo disputerade som valt att lämna universitetsvärlden. Doktorerna kommer från skilda vetenskapsområden: humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Intervjuerna har varat kring två timmar. Personerna som deltagit i undersökningen arbetar på statliga myndigheter (små som stora), idéburna organisationer och några har erfarenheter från det privata näringslivet.

Intervjuerna har handlat om allt från forskarutbildning och synen på universitetet som arbetsplats till behovet av ekonomisk trygghet, arbetets innehåll och tankar om hur forskarutbildningen skulle kunna utvecklas för att bli mer användbar utanför akademin. En fråga som upptagit en relativt stor del av intervjutiden är hur disputerade kan få jobb, hur de blir bemötta på arbetsplatser utanför universitetsvärlden och huruvida deras kompetens tas tillvara av chefer och arbetskamrater.

Undersökningen i sin helhet presenteras i september. Men redan nu kan jag berätta att det finns en hel del skillnader mellan att arbeta på ett universitet och på en arbetsplats utanför akademin.

En av skillnaderna handlar om möjligheten att kunna återhämta sig och vara ledig på semestern. Just nu förbereder sig många lärare och forskare för att skapa utrymme för att, under sommaren, arbeta med sin forskning som blivit liggande under de hektiska terminerna. För en hel del anställda inom högskolesektorn är sommaren den enda sammanhängande tidsperioden då det är möjligt att koncentrera sig på just det som värderas som det allra viktigaste på universitetet: forskning.

Deltagarna i min intervjuundersökning förbereder sig mest troligt för något helt annat. De avslutar de sista arbetsuppgifterna, skriver ett automatiskt svarsmeddelande i e-posten, loggar ur datorn, stänger av arbetsmobilen och går på semester.

Etiketter:

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2018-12-05 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Staligt uppdrag

  Fackförbundet ST har studerat hur chefer i statlig verksamhet erfar sin arbetsmiljö. Resultaten visar att många chefer trivs. De känner att de gör ett viktigt jobb och de bryr sig om medarbetarnas arbetssituation. De flesta är nöjda med den...

2018-10-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Nyheter, Universitet och högskolor

Resultatet av Fackförbundet ST s undersökning Hur har du det på jobbet? visar att doktorander i låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Avhandlingsarbetet tycks inflätas snart sagt i varje skrymsle av en doktorands liv. Därför måste cheferna vid...

2015-09-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Nyheter

Jag skulle inte tro att jag är ensam om att ha suttit på möten där mobilerna varit huvudattraktionen för de flesta runt sammanträdesbordet. I dag verkar det vara självklart att lägga telefonen framför sig för att hela tiden kunna kolla om det kommer...