fbpx
19 maj, 2014 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmarknad, Nyheter, Universitet och högskolor

Om du söker exceptionellt kvalificerade medarbetare

Under ett karriärseminarium vid Göteborgs universitet träffade jag trettio forskarstuderande. De flesta av dem var nästan klara med sin doktorsavhandling. En stor del av diskussionen handlade om vad det är man egentligen lär sig under sin fyra-fem år långa forskarutbildning. Ja, förutom att bli expert på sitt speciella ämne.

Jag lät deltagarna fundera på vilka erfarenheter och färdigheter de skaffat sig under dessa år. Efter redovisningen kunde jag konstatera att framför mig hade jag en grupp människor som är exceptionellt kvalificerade.

Så vad kan dom? Det blev en lång lista.

För det första är de forskarutbildade vana att samarbeta, nätverka och ägna sig åt strategisk planering. Detta handlar bland annat om projektledning och social kompetens. Dessutom kan de skriva och tala om komplicerade fenomen. De är skickliga på problemlösning. De har lärt sig att både ge och ta kritik.

Därtill kommer förmågan att strukturera stora mängder av fakta och siffror. De forskarutbildade är mycket vana att söka information om alla möjliga ämnen och de är bra på att analysera och tolka olika material. Allt detta innebär att de kan skapa ny kunskap och upptäcka oväntade samband.

De forskarutbildade har faktiskt också erfarenhet av att handleda studenter i grundutbildningen. Det betyder att de skaffat sig en förmåga att både uppmuntra och utmana människor i deras intellektuella utveckling. De fungerar då som mentorer och som ett slags personliga tränare.

Vad mer? Jo, som om detta inte var nog så är det stora flertalet forskarutbildade flerspråkiga. De har internationella erfarenheter. De har lärt sig att planera och hålla tiden. De är också vana vid olika datorprogram och har arbetat med administrativa uppgifter.

Så vad väntar du på? Anställ en forskarutbildad!

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2021-09-10 | Inger Ehn Knobblock | Ledarskap

Nyligen presenterade den fackliga centralorganisationen TCO en undersökning om chefernas farhågor i samband med distansarbete – Distansrevolutionen Så påverkar förändringen arbetsliv och livspussel.  Cheferna ger uttryck för att många avgörande...

2021-05-17 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Att vara med och påverka forskningens organisation är en del av Fackförbundet ST:s samhällsansvar. Men forskarvärlden är av intresse av fler skäl. På universiteten utbildas inte bara morgondagens forskare. Många av de personer som idag genomgår...

2021-03-26 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna. I arbetslivet möter individen arbetsmiljön som en helhet – såväl fysiskt som...