fbpx
19 maj, 2014 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmarknad, Nyheter, Universitet och högskolor

Om du söker exceptionellt kvalificerade medarbetare

Under ett karriärseminarium vid Göteborgs universitet träffade jag trettio forskarstuderande. De flesta av dem var nästan klara med sin doktorsavhandling. En stor del av diskussionen handlade om vad det är man egentligen lär sig under sin fyra-fem år långa forskarutbildning. Ja, förutom att bli expert på sitt speciella ämne.

Jag lät deltagarna fundera på vilka erfarenheter och färdigheter de skaffat sig under dessa år. Efter redovisningen kunde jag konstatera att framför mig hade jag en grupp människor som är exceptionellt kvalificerade.

Så vad kan dom? Det blev en lång lista.

För det första är de forskarutbildade vana att samarbeta, nätverka och ägna sig åt strategisk planering. Detta handlar bland annat om projektledning och social kompetens. Dessutom kan de skriva och tala om komplicerade fenomen. De är skickliga på problemlösning. De har lärt sig att både ge och ta kritik.

Därtill kommer förmågan att strukturera stora mängder av fakta och siffror. De forskarutbildade är mycket vana att söka information om alla möjliga ämnen och de är bra på att analysera och tolka olika material. Allt detta innebär att de kan skapa ny kunskap och upptäcka oväntade samband.

De forskarutbildade har faktiskt också erfarenhet av att handleda studenter i grundutbildningen. Det betyder att de skaffat sig en förmåga att både uppmuntra och utmana människor i deras intellektuella utveckling. De fungerar då som mentorer och som ett slags personliga tränare.

Vad mer? Jo, som om detta inte var nog så är det stora flertalet forskarutbildade flerspråkiga. De har internationella erfarenheter. De har lärt sig att planera och hålla tiden. De är också vana vid olika datorprogram och har arbetat med administrativa uppgifter.

Så vad väntar du på? Anställ en forskarutbildad!

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2020-06-15 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Under flera månader har nu på grund av pandemin anställda runt om i landet jobbat på distans. De har suttit framför skärmen i någon skrubb, vid köksbordet eller vid ett ergonomiskt godkänt skrivbord. Det här gäller ju förstås inte alla de som har...

2020-05-11 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Förutom den ordinarie verksamheten, att utbilda 300 000 studenter och 18 000 forskarstuderande samt att bedriva avancerad forskning, ska universitet och högskolor dessutom: Utbilda fler inom bristyrken och ge fler möjlighet att komma trygga ur krisen...

2020-04-09 | Inger Ehn Knobblock | Statsförvaltning

Det är en rädsla som å ena sidan får oss att undvika ämnet helt och hållet, å andra sidan att be dessa tjänstemän om detaljerad vägledning: tala om för oss om vi kan äta lunch fyra kollegor emellan eller möta vänner över en grillbädd. Råd oss, ge oss...