fbpx
19 maj, 2014 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmarknad, Nyheter, Universitet och högskolor

Om du söker exceptionellt kvalificerade medarbetare

Under ett karriärseminarium vid Göteborgs universitet träffade jag trettio forskarstuderande. De flesta av dem var nästan klara med sin doktorsavhandling. En stor del av diskussionen handlade om vad det är man egentligen lär sig under sin fyra-fem år långa forskarutbildning. Ja, förutom att bli expert på sitt speciella ämne.

Jag lät deltagarna fundera på vilka erfarenheter och färdigheter de skaffat sig under dessa år. Efter redovisningen kunde jag konstatera att framför mig hade jag en grupp människor som är exceptionellt kvalificerade.

Så vad kan dom? Det blev en lång lista.

För det första är de forskarutbildade vana att samarbeta, nätverka och ägna sig åt strategisk planering. Detta handlar bland annat om projektledning och social kompetens. Dessutom kan de skriva och tala om komplicerade fenomen. De är skickliga på problemlösning. De har lärt sig att både ge och ta kritik.

Därtill kommer förmågan att strukturera stora mängder av fakta och siffror. De forskarutbildade är mycket vana att söka information om alla möjliga ämnen och de är bra på att analysera och tolka olika material. Allt detta innebär att de kan skapa ny kunskap och upptäcka oväntade samband.

De forskarutbildade har faktiskt också erfarenhet av att handleda studenter i grundutbildningen. Det betyder att de skaffat sig en förmåga att både uppmuntra och utmana människor i deras intellektuella utveckling. De fungerar då som mentorer och som ett slags personliga tränare.

Vad mer? Jo, som om detta inte var nog så är det stora flertalet forskarutbildade flerspråkiga. De har internationella erfarenheter. De har lärt sig att planera och hålla tiden. De är också vana vid olika datorprogram och har arbetat med administrativa uppgifter.

Så vad väntar du på? Anställ en forskarutbildad!

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2018-12-05 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Staligt uppdrag

  Fackförbundet ST har studerat hur chefer i statlig verksamhet erfar sin arbetsmiljö. Resultaten visar att många chefer trivs. De känner att de gör ett viktigt jobb och de bryr sig om medarbetarnas arbetssituation. De flesta är nöjda med den...

2018-10-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Nyheter, Universitet och högskolor

Resultatet av Fackförbundet ST s undersökning Hur har du det på jobbet? visar att doktorander i låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Avhandlingsarbetet tycks inflätas snart sagt i varje skrymsle av en doktorands liv. Därför måste cheferna vid...

2015-09-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Nyheter

Jag skulle inte tro att jag är ensam om att ha suttit på möten där mobilerna varit huvudattraktionen för de flesta runt sammanträdesbordet. I dag verkar det vara självklart att lägga telefonen framför sig för att hela tiden kunna kolla om det kommer...