fbpx
pressad i arbetsöivet
26 april, 2019 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Olyckligt att LAS-direktiven utgår från den privata sektorn

I veckan offentliggjordes utredningsdirektiven till LAS-utredningen som bygger på Januariöverenskommelsen. Direktiven tar inte hänsyn till den statliga sektorns särskilda regler.

Utredningsdirektiven utgår från omständigheter på den privata arbetsmarknaden. Men en stor del av svensk arbetsmarknad utgörs av offentliga arbetsgivare. Den statliga delen av arbetsmarknaden har många specialregler både i lag och avtal. Statliga arbetsgivare måste iaktta det grundläggande kravet på saklighet och opartiskhet och att anställningsbeslut ska fattas på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet:

– Det är och ska vara högra krav på våra medlemmar, det är ett sätt att säkerställa allmänhetens förtroende för staten. Men dessa höga krav måste kombineras med en hög anställningstrygghet, annars kommer inte staten att kunna attrahera de bästa, kommenterar Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST.

– Det är minst lika viktigt att de statligt anställda har ett starkt skydd mot godtyckliga uppsägningar för att anställda inte ska utsättas för otillbörliga påtryckningar och i förekommande fall våga larma om missförhållanden, fortsätter Britta Lejon.

Statligt anställda har sämre anställningstrygghet än privat anställda

– Den senaste tidens omlokaliseringar av statlig verksamhet har tydligt visat att statligt anställda har sämre anställningstrygghet än privat anställda. Vi har sett att det fått konsekvenser för statens möjlighet att attrahera medarbetare. Därför är det olyckligt att utredningsdirektiven så tydligt enbart utgå från hur det ser ut på den privata sektorn, säger Britta Lejon.

– När man gör ändringar i LAS måste man vara medveten om att det är en lag som omfattar hela svenska arbetsmarknad. Vi förutsätter att utredningen särskilt tittar på den statliga sektorn, avslutar Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-12-10 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

I går kunde vi läsa om att regeringen och samarbetspartierna skjuter upp AF-reformen till 2022. Mycket bra att de låter det ta den tid som kan behövas för att få omgörningarna på plats och inte hasta och slarva  igenom reformen. Det är något som...

2019-10-23 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

  Det är en vanlig jobbardag idag, en onsdag. Du kanske inte tänker något särskilt om just den här dagen. Du sköter ditt uppdrag idag den 23 oktober som i alla andra dagar. Kanske får du ett tack av dina kollegor som snappat upp att det idag är...

2019-10-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Arbetsmarknaden är på många områden väldigt könsuppdelad. Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam brukar dock inte hänga upp sig vid resonemang om kvinnors ohälsa.-  Visst pratar vi ofta om arbetsmiljö och kvinnors ohälsa, säger Annika Härenstam som menar...