fbpx
pressad i arbetsöivet
26 april, 2019 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Olyckligt att LAS-direktiven utgår från den privata sektorn

I veckan offentliggjordes utredningsdirektiven till LAS-utredningen som bygger på Januariöverenskommelsen. Direktiven tar inte hänsyn till den statliga sektorns särskilda regler.

Utredningsdirektiven utgår från omständigheter på den privata arbetsmarknaden. Men en stor del av svensk arbetsmarknad utgörs av offentliga arbetsgivare. Den statliga delen av arbetsmarknaden har många specialregler både i lag och avtal. Statliga arbetsgivare måste iaktta det grundläggande kravet på saklighet och opartiskhet och att anställningsbeslut ska fattas på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet:

– Det är och ska vara högra krav på våra medlemmar, det är ett sätt att säkerställa allmänhetens förtroende för staten. Men dessa höga krav måste kombineras med en hög anställningstrygghet, annars kommer inte staten att kunna attrahera de bästa, kommenterar Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST.

– Det är minst lika viktigt att de statligt anställda har ett starkt skydd mot godtyckliga uppsägningar för att anställda inte ska utsättas för otillbörliga påtryckningar och i förekommande fall våga larma om missförhållanden, fortsätter Britta Lejon.

Statligt anställda har sämre anställningstrygghet än privat anställda

– Den senaste tidens omlokaliseringar av statlig verksamhet har tydligt visat att statligt anställda har sämre anställningstrygghet än privat anställda. Vi har sett att det fått konsekvenser för statens möjlighet att attrahera medarbetare. Därför är det olyckligt att utredningsdirektiven så tydligt enbart utgå från hur det ser ut på den privata sektorn, säger Britta Lejon.

– När man gör ändringar i LAS måste man vara medveten om att det är en lag som omfattar hela svenska arbetsmarknad. Vi förutsätter att utredningen särskilt tittar på den statliga sektorn, avslutar Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST

Mer från samma skribent

2019-09-02 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Fackförbundet ST och ST inom Arbetsförmedlingen har tagit fram kloka förslag om en reformerad Arbetsförmedling. Förslagen har lämnats in till regeringen inför budgetförhandlingarna. Bakgrunden är den omgörning av Arbetsförmedlingen som...

2019-06-26 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Vad får dig att må bra på jobbet? Är det att undvika stress och onödigt stillasittande? Att äta en rejäl lunch istället för att gå loss på bullar och socker framåt eftermiddagen, eller att undvika att provoceras av energitjuvar? Förmodligen ser det...

2019-05-20 | Marie Martinsson | EU

STs ordförande Britta Lejon skriver inför EU-valet: Europa är världsledande i att konsumera livsmedel som bananer, kaffe och choklad. Vad alla inte vet är att många odlare och anställda i de länderna där varorna producerats, sällan får ihop en inkomst...