fbpx
Rosenbad
28 september, 2018 | Magnus Kolsjö | Demokrati

Oklart läge i politiken men staten håller öppet

För snart tre veckor sedan var det val. Väljarna har beslutat att Sverige ska ha en riksdag där inget av de traditionella politiska blocken är tillräckligt stora för att på egen hand kunna bilda en regering.

Efter att riksdagen samlades i måndag har det varit strid om vem som ska vara talman, statsministern har röstats bort vilket har gjort att vi nu har en övergångsregering och talmannen har hållit en första runda av samtal med partiledarna. Efter den första så kallade talmansrundan är det svårt att säga om vi är närmare en regeringsbildning, när vi kommer att få en ny regering och hur den kommer att se ut.

Förra veckan arrangerade Fackförbundet ST ett lunchseminarium med rubriken Kaos eller koalition efter valet – Hur påverkas statsförvaltningen? Seminariet kan ses i efterhand här: del 1 och del 2. I seminariet medverkade:

  • Britta Lejon, ordförande, Fackförbundet ST
  • Eva Lindblom, avdelningschef Effektiv styrning och administration, Ekonomistyrningsverket
  • Ingvar Mattsson, då riksrevisor och nu nyvald riksdagsdirektör
  • Marja Lemne, filosofie doktor och statsvetare, Södertörns Högskola

En kort sammanfattning av seminariet skulle kunna vara att det är svårt att uttala sig om vilken typ av regering Sverige får men att en koalition inte med säkerhet är något eftersträvansvärt. Tydligt är dock att vi inte riskerar att få någon kaos i staten på grund av det oklara politiska läget.

Myndigheterna har en hög grad av självständighet och fortsätter att arbeta i enlighet med sina myndighetsinstruktioner. Även om vi har en övergångsregering så kan den lämna en budget till riksdagen men utan något politiskt innehåll. Riksdagen kan också besluta att förlänga nuvarande budget och som en sista säkerhet så fortsätter nuvarande budget att gälla genom att den förlängs automatiskt om riksdagen inte kan fatta beslut om det.

För den svenska statsförvaltningen är det alltså inte lika dramatiskt som det är i USA när politiken låser sig och myndigheter måste stänga i brist på pengar. Så oavsett när vi får en regering och om den hinner ta fram en egen budget så kommer statsförvaltningen att fortsätta fungera. I en tid av politiskt osäkerhet står statsförvaltningen de statligt anställda för kontinuitet och stabilitet.

Mer från samma skribent

2019-11-21 | Magnus Kolsjö | Digitalisering

Den som följt debatten om digitaliseringen av offentlig sektor det senaste året kan knappast ha undgått att höra om Cloud act och debatten om huruvida svenska myndigheter bör eller ens kan använda sig av amerikanska leverantörer av molntjänster. Från...

2019-01-18 | Magnus Kolsjö | Digitalisering

I det här blogginlägget tar jag upp några andra frågor som verkar ha missats i beredningen av förvaltningslagen bestämmelse om  automatiserade beslut och som därför kan skapa svårigheter när den ska tillämpas. Beredningstvånget En myndighet får inte...

2019-01-10 | Magnus Kolsjö | Digitalisering

I lagens inledning tydliggörs även grunderna för en god förvaltning genom att principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet skrivs in i förvaltningslagen. Dessa principer gäller både handläggning av ärenden och annan...