fbpx
30 maj, 2017 | Elin Moberg | Öppenhet

Ökat skydd för anställda som slår larm

I dagarna överlämnades utredningen Meddelarskydd – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd till Justitieminister Morgan Johansson.  Vi i Fackförbundet ST är mycket nöjda med att utredningen lyssnat på våra synpunkter om att meddelarskyddet ska utsträckas också till anställda i regional och lokal kollektivtrafik.

Stärkt meddelarskydd är en fråga vi i ST har drivit länge för att värna öppenheten och tilliten till den statliga verksamheten. Meddelarfriheten ger tjänstemän på en statlig myndighet rätt att lämna ut uppgifter till medier för publicering. Denna rättighet är en slags säkerhetsventil som har tillkommit för att korruption ska upptäckas och för att ingen ska använda skattebetalarnas pengar på fel sätt.

Meddelarfriheten gäller för alla anställda i stat och kommun, men samma skydd finns inte för privat anställda. Samtidigt har allt mer offentligt finansierad verksamhet privatiserats, vilket lett till minskad insyn i hur skattebetalarnas pengar används. Regeringen har därför sedan tidigare föreslagit ett stärkt meddelarskydd inom skola, vård och omsorg.  ST och andra remissinstanser pekade då på att avgränsningen till vård, skola och omsorg var godtycklig och att viktiga grupper som arbetar i samhällsviktig och delvis skattefinansierad verksamhet lämnas utanför.

Detta har utredningen lyssnat på till viss del. Vi anser dock att man fortsatt missar viktiga grupper som anställda inom  flygledning, museiverksamhet och Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer. Även här anser vi att anser vi att allmänhetens intresse av att oegentligheter och problem avslöjas bör väga tungt. Vi tycker också att lagen ska ändras så att anställda i statliga bolag omfattas av meddelarskydd.

Samtidigt är det ett viktig steg för oss och många av våra medlemmar att meddelarfriheten nu  föreslås utsträckas till anställda inom regional, interregional och lokal kollektivtrafik. Den är både skattefinansierad, styrd av politiska beslut och i högsta grad samhällsviktig. Dessutom finns det viktiga säkerhets- och tillgänglighetsaspekter där det är viktigt att anställda kan slå larm om eventuella brister i verksamheten.  Sammanfattningsvis är utredningens förslag en delseger på vägen mot en mer öppen och transparent verksamhet på medborgarnas uppdrag.

Läs mer om vad ST tycker om öppenhet och tillit i rapporten – På statligt uppdrag

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...