fbpx
STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar i samspråk med Eva Liedström Adler, gd Arbetsgivarverket i samspråk på regeringens pressträff med parterna om snabbspår. Arbetsvärlden intervjuar
3 juni, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Nytt snabbspår i staten ska få nyanlända samhällsvetare i jobb

 

Det är hälsosamt att jobba. Det finns inget som är så stärkande för en sund själ som att gå till jobbet. Jobbet ger oss trygghet och sammanhang, förutsägbarhet och skapar känslor av att vara behövd. Att arbetslösheten nu sjunker i Sverige är alltså en sundhetstecken. Det bör göra Sverige lite friskare. Men arbetslösheten drabbar olika grupper olika hårt. Medan knappt fem procent av de inrikes födda är registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen är siffran drygt 21 procent för utrikes födda. Varannan arbetslös är idag född utomlands. Det är en mycket osund utveckling som innebär att vi kommer att tappa i tillväxt. Människor som ställs utanför riskerar att drabbas av sjukdomar och dålig hälsa. Detta måste brytas.

Förra året tog Sverige emot över 160 000 asylsökande.  För dem som kommer att få stanna gäller det att komma ut i arbetslivet.  Etableringstiden för utrikes födda är drygt åtta år och måste kortas avsevärt. ST menar att det därför behövs en mix av många olika insatser som leder till att nyanlända får jobb och egen försörjning. Vi ser att det behövs både praktikplatser, snabbspår och beredskapsjobb. De som kommer till Sverige har olika utbildningsbakgrund och vi måste möta dem med olika åtgärder som passar individerna. Vi behöver den här arbetskraften men den måste hamna rätt. Vi har gjort framtidsstudier av hur många som behöver rekryteras till statlig sektor de närmaste åren och vet att det är tusentals. Vi ser att det finns närmare 70 000 jobbchanser inom staten. Det är mycket viktigt att staten kan anställa medarbetare med rätt kompetens.

Vi har haft ett upprop och frågat våra medlemmar vilka jobb som idag behöver göras men som av någon anledning inte utförs. Förslag har inkommit på arkivering och katalogisering, digitalisering av vissa handlingar, renovering av fastigheter som är kulturarv, skogsröjning, miljöåtgärder för bättre vattenmiljö, säkerhetsförbättringar runt vägar, kulturella brobyggare etcetera. Arbetsuppgifter som passar till beredskapsjobb och som riktar sig till personer som saknar utbildning eller yrkeserfarenheter från Sverige. STs förslag om beredskapsjobb för nyanlända lyftes fram av statsminister Stefan Löfven under första maj och i talet till STs kongress som goda idéer.

Hittills har matchningen på arbetsmarknaden av människor med utbildning och gedigna kunskaper fungerat alldeles för dåligt. Idag presenterar regeringen nya snabbspår för socionomer och samhällsvetare som är de största grupperna akademiker bland nyanlända. (Förklaring: ”Snabbspår är en modell för att korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. Nyanlända ska snabbt komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Samtidigt ska branscher där det är brist på arvbetskraft få hjälp med kompetensförsörjningen”).

Med det nya snabbspåret för samhällsvetare som parterna på det statliga avtalsområdet och berörda myndigheter står bakom, ökar möjligheterna till en snabbare etablering på arbetsmarknaden och de nyanländas kompetens tas tillvara. Tanken med snabbspåren är att nyanlända med utbildning eller erfarenhet inom bristyrken snabbt ska komma i jobb. Snabbspåren innehåller utbildning i svenska och praktik. ST har aktivt jobbat och drivit på för att få till ett snabbspår på den statliga sidan med vår motpart Arbetsgivarverket, inom ramen för det fackliga samarbetet inom OFR/S,P,O.  Genom snabbspåret får arbetsgivare och arbetssökande nu fler nya arenor och fler möjligheter till spännande möten. Det skapar i sin tur viktiga kontaktnät som förhoppningsvis leder till ett flertal riktiga anställningar lite längre fram.

En överenskommelse om ett snabbspår i staten för samhällsvetare finns nu på pränt. Det är gott så. Nu gäller det att se till att det händer på riktigt också: Att också människor som kommer hit från andra delar av  världen får chansen att gå till jobbet i mycket större utsträckning än vad som sker.

Fakta: (I dag finns tio snabbspår för sammanlagt ett 20-tal yrken)

Deltagare i snabbspåret sedan årsskiftet 2015/16:

  • Totalt 1 735
  • Vårdyrken: 258
  • Lärare: 236

Aktiviteter inom snabbspåren:

  • Arbetsmarknadsutbildning 33 procent
  • Praktik 31 procent
  • Yrkessvenska 16 procent
  • Korta vägen: 16 procent
  • Validering: 4 procent

Läs mer om snabbspår för samhällsvetare här:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/nya-snabbspar-for-nyanlanda-samhallsvetare-och-nyanlanda-med-examen-inom-socialt-arbete/

 

 

Mer från samma skribent