fbpx
En bra arbetsmiljö skapar balans mellan arbete och fritid
5 oktober, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Nytt avtal med bättre arbetsmiljö i fokus

Arbetsmiljö handlar om nästan allt som händer på jobbet, om mål och styrning till säkerhet, trivsel och utveckling. En bra arbetsmiljö ser till att vi inte drabbas av skadlig arbetsbelastning, att vi vet vilka arbetsuppgifter vi ska göra och vilka befogenheter vi har. En bra arbetsmiljö bidrar till en sund balans mellan jobb och fritid så att vi kan jobba fram till pensionen. En bra arbetsmiljö innebär helt enkelt att ingens hälsa och välbefinnande äventyras på grund av dåliga omständigheter på jobbet.

STs medlemmar prioriterar att uppnå målet om en hållbar arbetsmiljö bland många andra viktiga frågor. Det har skett en rad förbättringar av arbetsmiljön i staten, bland annat tack vare STs fackliga arbete. Den fysiska arbetsmiljön har till exempel blivit åtskilligt säkrare och skonsammare. Tyvärr ser vi att den psykosociala arbetsmiljön fortfarande har stora brister.  Drygt var tredje medlem tycker att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. Hög arbetsbelastning, stress och press är vanliga orsaker. 43 procent av medlemmarna anser att stressen på statliga arbetsplatser är för hög. Det visar Temperaturmätaren 2016 där medlemmarna berättar om sin arbetsmiljö.

I det nya avtalet som ST idag har tecknat med  Arbetsgivarverket för statligt anställda inom myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor har vi, utöver lönevillkor, fått igenom en rad krav för bättre arbetsmiljö. Vi är mycket nöjda med att ha fått igenom höjda ambitioner för arbetsmiljön eftersom det är en viktig fråga för många medlemmar:

  • Vi är överens med arbetsgivarna om att sjuktalen ska ner. Trenden med en ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig och ökar. Det är oroande. Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro är nu den största på fem år. Det är så klart oacceptabelt. Det är därför ett viktigt steg att arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön nu ska prioriteras i den statliga verksamheten. Alla på en arbetsplats ska känna till och ha kunskaper om arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling, om stöd och åtgärder. Ett verktyg att använda är den föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket tagit fram. Den gör sig bäst ute på arbetsplatserna. Att jobba tillsammans, ledning, chefer, teamledare, medarbetare, skyddsombud eller skyddskommitté, fackliga representanter är nyckeln till framgång.
  • Vi har även enats om att vi inom Partsrådet, som är en partsgemensam organisation, och som är inriktad på att ge stöd i statlig verksamhet ska fortsätta och utbilda fler om arbetsmiljö. Det är väldigt bra. Partsrådets utbildningar och seminarier är mycket uppskattade, inte minst bland mindre arbetsplatser och organisationer. Dessa utbildningar kommer nu att utökas med frågor om stress och arbetsbelastning, precis vad många medlemmar efterfrågar. Det är viktigt att även chefer ska kunna få sådana utbildningar. ”För att lyckas med att förbättra arbetsmiljön är ledarskapet centralt. Jag är glad att vi gemensamt satsar på att chefer får bättre förutsättningar att leda förbättringar, säger Britta Lejon, i en kommentar”.
  • Sist men inte minst; Arbetsgivarverket ska göra en fördjupad studie om visstidsanställningarna inom staten. Den ska vara klar i mars nästa år. Cirka en fjärdedel av de anställda inom staten har en visstidsanställning, vilket är orimligt många.

Läs mer om avtalet som berör 100 000 statligt anställda här https://st.org/artiklar/nytt-avtal-klart-100-000-statligt-anstallda

 

Mer från samma skribent