8 november, 2018 | Magnus Runsten | Nyheter

Ny milstolpe för STs fackliga utvecklingsprojekt i Ukraina

"Allt börjar med medvetenhet" inleder Mikael.

Därefter bjuder han på en resa genom Sveriges fackliga historia, via arbetsrättens uppbyggnad och svenska modellen till hur man skapar engagemang och bäst kan företräda sina medlemmar idag.

Mikael Andersson, Ombudsman vid ST reflekterar över den fackliga utbildning han hållt och nyss avslutat i Kiev, Ukraina för fackliga utbildare.

“Först förväntar sig deltagarna inte att det fackliga arbetet i Ukraina har så mycket gemensamt med vårt fackliga arbete i Sverige. Förutsättningarna är förstås väldigt olika men ju mer vi diskuterar så sjunker insikten in att många av de utmaningar de har liknar dem vi har eller har haft i Sverige”.

Efter 3 dagar har deltagarna fått fördjupade kunskaper och deras otålighet att åka hem och testa nya arbetsmetoder är påtaglig.

Årets arbete inom ST-projektet i Ukraina innebär en milstolpe i utvecklingen för projektet i och med att det ukrainska facket lyckats bygga upp fyra nya regionala utbildningscentrum utanför huvudstaden. Det innebär att man kan reducera kostander för utbildning och nå fler med nya arbetsmetoder.

Många reformer rullas ut i landet och kombinationen med bristande skatteunderlag och lågt förtroende för statsförvaltningen gör att det knappast råder brist på utmaningar för de fackliga. Men när vi avslutat veckans utbildning summerar deltagarna vad de tar med sig och ska göras när de kommit hem igen:

“Jag ska ta fram en regional handlingsplan utifrån vad jag lärt mig dessa dagar”

“Jag ska göra en lokal medlemsenkät och utifrån behoven som framkommer ta fram anpassa vårt lokala kollektivavtal”

“Fika med facket, öppet och informellt för att skapa en dialog om våra lokala frågor”

“Jag ska skriva brev till alla 19 arbetsgivare i mitt område för att inkludera facket i diskussioner om lönerkriterier”

Det första jag gör när jag kommer hem blir att bjuda in till en särskild träff till de som ännu inte är medlemmar, vi ska ta en kaffe och prata om vad facket kan göra för dem.

Sergei från Luhansk avslutar:

“Det här seminariet fick mig att känna stolthet över förbundet, det går inte att sitta passiv och lyssna, det gäller att delta aktivt!”

Energinivån och viljan till utveckling är stor när vi skiljs åt och vi påminns åter igen om att vårt fackliga utbyte gör skillnad och att facket har en roll att spela i Ukrainas utveckling.

 

 

 

 

 

 

Magnus Runsten

Jag är Internationell handläggare på Fackförbundet ST. Här har jag...

Mer från samma skribent

2018-11-08 | Magnus Runsten | Nyheter

“Allt börjar med medvetenhet” inleder Mikael. Därefter bjuder han på en resa genom Sveriges fackliga historia, via arbetsrättens uppbyggnad och svenska modellen till hur man skapar engagemang och bäst kan företräda sina medlemmar idag...

2018-10-05 | Magnus Runsten | Internationellt

Den 7 oktober uppmärksammas den Internationella dagen för anständiga arbetsvillkor runtom i världen. Världsfackets årliga temperaturmätare “Det globala rättighetsindexet” visar på en fortsatt negativ global trend där det demokratiska...

2018-06-07 | Magnus Runsten | Internationellt

Idag släppte världsfacket ITUC:s den senaste uppdateringen av Global Rights Index, en årligt återkommande rapport som uppmärksammar kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Läget är allvarligt: I 54 länder är demokratin och yttrandefriheten...