fbpx
Pengar i offentlig upphandling
2 juni, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Nu stärks arbetstagarnas rättigheter vid offentlig upphandling

Det har varit krångligt och bökigt att baxa EUs nya upphandlingsdirektiv genom Sveriges riksdag. Men nu är det gjort. När kristdemokraterna till sist tvärvände fanns det plötsligt en riksdagsmajoritet för förslaget. Men frågan är om det överhuvudtaget hade blivit något utan TCOs envetna och envisa arbete med att hitta kompromisser och goda lösningar i ett låst läge?

Så här säger TCOs ordförande Eva Nordmark om den fackliga segern; ”Vi är väldigt glada att vårt hårda arbete att få partierna att kompromissa har gett resultat. TCO har under lång tid arbetat för att det ska vara möjligt att ställa krav på lön och arbetsvillkor i offentliga upphandlingar. Trots en del bakslag under vägen får vi nu äntligen en lagstiftning som gör att arbetstagares rättigheter stärks, samtidigt som konkurrensen blir sjysstare.”

Nya regler gäller från 1 juni

Den 1 juni började dessa nya regler att gälla, regler som innebär krav på villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling. Reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal. Däremot innebär skärpningen en skyldighet för myndigheter och enheter som upphandlar varor och tjänster att, om det är behövligt, kräva villkor om lön, semester och arbetstid på motsvarande nivå som kollektivavtal. Reglerna omfattar upphandlingar där kontraktens värden ligger över EUs tröskelvärden. När till exempel en upphandlande myndighet ställer dessa krav omfattar kraven både de företag som deltar i själva upphandlingen och deras underleverantörer. (Läs mer om EUs tröskelvärden genom att klicka här.

Upphandlingsmyndigheten vägleder om vilka krav som kan ställas

Det har länge funnits ett intresse från många upphandlande myndigheter att ställa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling men otydligheten i regelverket och frågetecken kring vad som är tillåtet har satt käppar i hjulet för många. Nu är alltså rättsläget klarlagt och utrett. Det är numera möjligt och upphandlande myndigheter ska ställa denna typ av krav. Upphandlingsmyndigheten har redan påbörjat att ge vägledning till de upphandlande myndigheter som ska ställa denna typ av krav.

Till sist; Detta innebär att Sverige nu får en lagstiftning ”som förhindrar” att upphandlingar kan vinnas på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter. Sverige uppfyller nu EU:s upphandlingsdirektiv och slipper att hamna i EU-domstolen.

Fackligt arbete lönar sig! Bra jobbat TCO och alla andra goda krafter som varit involverade.

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent