fbpx
24 januari, 2014 | ST Bloggen | Arbetsmiljö

Nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet!

I förra veckan gick demokratiministern Birgitta Olsson ut med att det måste tas ordentliga tag mot hot och våld mot politiker. Det kommer allt fler rapporter om att politiker hotas och t o m utsätts för direkt våld. Bland annat ska granskas hur domstolarna dömer i mål där politiker utsatts för hot och våld – ministern signalerar att hårdare straff behövs. Hot och våld mot våra politiker är ett av de värsta ”inslagen” i en demokrati och ska bekämpas. Sedan kan vi diskutera varför utvecklingen ser ut som den gör och vad man kan göra åt den.

Lika allvarligt som hot och våld mot politiker är hot och våld i arbetslivet. ST har särskilt uppmärksammat hot och våld mot anställda på myndigheter och företag som har ett offentligt uppdrag. Det är både ett arbetsmiljöproblem och ett rättssäkerhets- och demokratiproblem för hela samhället. De anställda arbetar på uppdrag av politikerna och ska verkställa deras beslut.

Beslut som ibland upplevs som försämringar av medborgarna vilket i sin tur kan generera situationer med hot o våld. Naturligtvis är politiker fria att fatta de beslut de anser nödvändiga. Men de måste förstå konsekvenserna av sina beslut och vad det exempelvis kan innebära när förändringar görs i välfärdssystemen som socialförsäkring och arbetsförmedling. Politikerna måste på ett tydligare sätt förklara, stå upp och ansvara för sina beslut. Sedan finns de myndigheter som har uppdraget att utöva tvång mot medborgare som exempelvis kriminalvård och när unga omhändertas. Här har flera tragiska händelser inträffat under senare år där anställda mist livet.

ST har genom egna undersökningar under flera år uppmärksammat hot och våld på ST- medlemmarnas arbetsplatser. Statskontoret lämnade också i slutet av 2012 en rapport om hot och våld i statlig förvaltning som visar att var femte anställd varit utsatt för hot eller våld.

2012 skrev ST till regeringen via en debattartikel med krav på att tillsätta en kommission för att få bukt med hot och våld på statliga myndigheter. En kommission med uppdrag att föreslå konkreta åtgärder för att motverka hot och våld. Tre ministrar gick i svaromål så vi utgår ifrån att ST fick en del gehör även om någon kommission inte tillsattes. I de senaste avtalsrörelserna har ST drivit frågan om hot och våld och ett partsarbete pågår nu. 2013 uppvaktade vi riksdagsledamöter i frågan då de ytterst svarar för resurser och övriga förutsättningarna för statlig förvaltning. ST har bland annat förslag om:

  • Anställda ska ha kunskaper om bemötande för att undvika hot och våld
  • Lokaler och bemanning ska utformas så att hot och våld elimineras
  • Kvalificerat stöd till anställda när hot och våld har inträffat
  • Upprätta incidentrapporter och gör polisanmälan
  • Lär av erfarenheten för att förhindra hot och våld framöver

Det är nödvändigt att man tar tag i problemet med hot och våld mot politiker. Lika angeläget är att de anställda som ska utföra det politikerna beslutar om kan gå till en trygg arbetsplats fri från hot och våld. Under 2014 kommer hot och våld i arbetslivet vara en av STs prioriterade frågor.

PS/ I skrivande stund hör jag på nyheterna att Migrationsverkets generaldirektör i en ilsken skrivelse till polisen kräver kraftigt höjt skydd. Efter en lång rad av attentat och skadegörelse mot myndigheten har personalen blivit skrämd och generaldirektören utesluter inte att detta påverkar besluten som myndigheten fattar/DS

http://www.svt.se/nyheter/sverige/migrationsverket-vill-ha-skydd-mot-extremvanstern

 

 

 

 

Mer från samma skribent