fbpx
10 december, 2015 | Anna Lindman | Internationellt

Nobels fredspris – en seger för demokratin

Idag delas Nobels fredspris ut och för första gången någonsin är en facklig organisation med och delar på priset. Priset går till Tunisiens nationella dialogkvartett i vilken den fackliga organisationen Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) ingår. Kvartetten får priset för sitt arbete med att leda en demokratisk dialog vilken i sin tur har bidragit till demokratiska val och en ny progressiv konstitution.

 

Som fackförbund gläds vi naturligtvis åt att en facklig organisation är med och delar på ett av världens mest erkända priser. Nobelpriset är ett kvitto på civilsamhällesorganisationer potential i att vara en drivande kraft i ett lands demokratiseringsprocess. Ett fackförbund är ju i sig en demokratisk organisation och bör därför ha goda möjligheter att påverka omgivande samhälle i samma riktning.

 

Då ST sedan drygt två år tillbaka har ett fackligt samarbetsprojekt som inkluderar förbund anslutna till UGTT hurrar vi lite extra. Det projekt som ST stöttar är ett regionalt nätverk för kvinnliga fackliga aktivister. Bland deltagarna finns utöver tunisiska representanter även deltagare från Egypten, Algeriet, Jemen, Irak, Palestina, Marocko, Jordanien och Libanon.

 

Även inom det fackliga arbetet är Tunisien ett regionalt föregångsland. De tunisiska deltagarna i projektet vittnar om att det i mångt och mycket är de som inspirerar och coachar de andra deltagarna. Med nobelpriset i ryggen hoppas vi att Tunisien kan påverka och lyfta grannländerna till en demokratisk utveckling både inom den fackliga rörelsen och i samhället i stort.

 

På ST är vi stolta över våra internationella samarbeten och månar om att informera om hur situationen ser ut för arbetstagare i andra delar av världen. Under 2016 kommer vi bland annat att lansera en folder som beskriver samarbetet i Mellanöstern-Nordafrika med särskilt fokus på Tunisien. Vi kommer även att bjuda in deltagare från projektet till Sverige och organisera medlemsevents i samband med besöket. Vi är övertygade om att genom att lära av varandra ser vi sakta men säkert till att inte bara arbetsvillkor utan även demokratiska rättigheter blir bättre världen över, något vi alla tjänar på i det långa loppet.

 

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...