fbpx
21 april, 2015 | Anna Lindman | Internationellt

Nationalism och patriotism i Ukraina

I samband med de politiska protester som ägde rum i Kiev under 2014 hamnade en stor del av medias fokus på demonstranternas politiska agenda. Det spekulerades i om demonstranterna verkligen eftersträvade ett demokratiskt Ukraina eller om de var nationalister med en politisk agenda långt högerut.

 
I Ukraina finns en stark patriotisk rörelse, som enligt Nelia Nikitenko, internationell sekreterare på STs ukrainska samarbetsförbund SEUU, inte automatiskt ska förväxlas med nationalism. Då det för en utomstående är svårt att förstå hur det politiska landskapet ser ut, bad vi Nelia att skriva en bloggtext för att ge sin syn på ämnet. Vi vill gärna understryka att tankarna är Nelias egna och inte representerar något officiellt ställningstagande från varken SEUU eller ST.

 
Nelia Nikitenko menar att det i Ukraina är skillnad på att vara patriot och att vara nationalist och att förklaringen ligger i Ukrainas historia. Ukraina har fört en lång kamp för sin självständighet från olika stormakter. Hon menar att oavsett ledare och imperium så har den politiska strategin varit att inte bara annektera det ukrainska territoriet utan även rasera den ukrainska identiteten, kulturen och språket. Dessa ansträngningar har varit extra lyckosamma i de södra och östra delarna av Ukraina då befolkningen i dessa regioner etniskt och geografiskt har nära band till Ryssland.

 
En av de som har kämpat för ett fritt Ukraina är Stepan Bandera (1909-1959). Bandera är en kontroversiell person i Ukrainas historia. Han samarbetade med Hitlerregimen med förhoppningen att det skulle gagna Ukrainas frihetskamp. När Hitlers trupper sedermera invaderade Ukraina manade Bandera istället till kamp mot den nya ockupationsmakten.

 
Banderas konsekventa kamp mot rådande ockupationsmakt har för många ukrainare gjort honom till en symbol för en fri nation. Föga förvånande fick Bandera en symbolisk roll även under 2014-2015 års konflikt. För Ryssland och Ukrainas pro-ryska befolkning är Bandera istället en nationalistisk nazi-kollaboratör.

 
Nelia menar att en del av Rysslands krigföring under 2014-2015 års konflikt bestod i att jämställa alla demonstranter på Maidantorget med Bandera. Hon menar slutligen att det är osannolikt att ett nationalistiskt parti skulle nå makten i Ukraina i dagsläget. Vid det parlamentsval som hölls i oktober 2014 fick det nationalistiska partiet Svoboda och andra extrem-höger partier inget partimandat. Däremot kom några få enskilda politiker med liknande åsikter in som politiska vildar. Detta, menar Nelia, är en tydlig indikation på att majoriteten av den ukrainska befolkningen inte står bakom en nationalistisk agenda.

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...