fbpx
Hur står det till med arbetsmiljön i staten?
28 april, 2015 | Sofia Johansson | Arbetsmiljö

Nästan alla i staten har ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Idag är det världsdagen för arbetsmiljö som FN-organet ILO, internationella arbetsorganisationen, har instiftat. Syftet med dagen är att uppmärksamma det förebyggande arbetsmiljöarbetet och åtgärda risker.

I Sverige går det väldigt bra med arbetsmiljöarbetet på det statliga området. Det är 91 procent av skyddsombuden som uppger att de finns på en statlig arbetsplats där det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det visar Fackförbundet STs nya arbetsmiljörapport, Temperaturmätaren 2015, där skyddsombud har fått svara på frågor. Det är positivt att det finns en struktur för att jobba med arbetsmiljöfrågor som fungerar. Grunden till det kan vi tacka partsmodellen för.

Bra arbetsmiljö är färskvara på en arbetsplats.”

Så säger ett av de skyddsombud som har svarat på frågorna i Temperaturmätaren 2015. Den viktigaste frågan att arbeta med framöver anser skyddsombuden är stress och arbetsbelastning. Det sker många förändringar på myndigheter, verk och bolag, ofta kopplade till politiska beslut eller på grund av besparingar. Tekniken utvecklas också i snabb hastighet och nya system införs. Att alltid vara nåbar kan upplevas som stressande. Från STs sida är vi angelägna om att de psykosociala föreskrifter som Arbetsmiljöverket arbetar med också ska bli verklighet.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...