fbpx
Hur står det till med arbetsmiljön i staten?
28 april, 2015 | Sofia Johansson | Arbetsmiljö

Nästan alla i staten har ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Idag är det världsdagen för arbetsmiljö som FN-organet ILO, internationella arbetsorganisationen, har instiftat. Syftet med dagen är att uppmärksamma det förebyggande arbetsmiljöarbetet och åtgärda risker.

I Sverige går det väldigt bra med arbetsmiljöarbetet på det statliga området. Det är 91 procent av skyddsombuden som uppger att de finns på en statlig arbetsplats där det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det visar Fackförbundet STs nya arbetsmiljörapport, Temperaturmätaren 2015, där skyddsombud har fått svara på frågor. Det är positivt att det finns en struktur för att jobba med arbetsmiljöfrågor som fungerar. Grunden till det kan vi tacka partsmodellen för.

Bra arbetsmiljö är färskvara på en arbetsplats.”

Så säger ett av de skyddsombud som har svarat på frågorna i Temperaturmätaren 2015. Den viktigaste frågan att arbeta med framöver anser skyddsombuden är stress och arbetsbelastning. Det sker många förändringar på myndigheter, verk och bolag, ofta kopplade till politiska beslut eller på grund av besparingar. Tekniken utvecklas också i snabb hastighet och nya system införs. Att alltid vara nåbar kan upplevas som stressande. Från STs sida är vi angelägna om att de psykosociala föreskrifter som Arbetsmiljöverket arbetar med också ska bli verklighet.

Mer från samma skribent