19 mars, 2014 | Elin Moberg | Internationellt

När den ryska björnen ryter

Plötsligt hörs stöveltramp och vapenskrammel igen i Europa och vi blir allt fler som tänker det otänkbara. Men slutar snart, för det kan väl inte vara möjligt, inte idag, inte i Europa, inte såhär?

På ett välbesökt Sida seminarium igår var panelen bestående av svenska och internationella forskare och policy-makers ändå överens om en sak. EU står hjälplöst inför ett Ryssland som bryter alla internationella lagar och regler. Diskussionerna handlade om vad EU kan och är villigt att göra för att försöka stoppa den ryska ockupationen av ukrainskt territorium. Flera talare menade att ytterligare och skärpta sanktioner skulle kunna påverka Ryssland som sammantaget är mer beroende av utländsk export än vad omvärlden är av rysk energi och investeringar.

Samtidigt var oron stor för att Putin inte kommer att nöja sig med att införliva Krim ett nytt storryskt rike utan går vidare. Antingen till östra Ukraina eller till andra områden med stora ryska minoriteter i ”det nära utlandet”. Just etnifieringen av problemet kritiserades också under Sida-seminariet där man menade att det ryska agerandet skapar motsättningar som inte tidigare funnits. Detta gäller i hög grad Ukraina där ukrainsktalande och rysktalande Ukrainare länge levt sida vid sida utan större motsättningar.

Den oro som uttrycktes på seminariet igår hördes också tydligt när jag ringde våra Ukrainska kollegor i förmiddags. Stämningen är spänd på kontoret i Kiev och man är rädd för vad som ska hända härnäst. I det stormaktspel som nu pågår står vanliga medborgare och civilsamhällets organisationer som maktlösa åskådare.

Som i alla konflikter är det den vanliga människan som förlorar och det är också kanske just detta som är den farligaste signalen Putin skickar till Ukraina. Att om Ukraina väljer en regim som inte är trogen Kreml så kommer Ryssland att agera för att behålla inflytandet med andra medel. På så sätt kan en verklig rörelse mot demokrati förhindras.

Men det är också just här som civilsamhället kan spela sin viktigaste roll. Det bästa sättet att hantera det ryska inflytandet är genom reformer av det Ukrainska samhället. Att lägga det gamla sovjetiska systemet bakom sig genom demokrati, rättssäkerhet och korruptionsbekämpning. Här kan och vill facket spela en stor roll och det projektsamarbete som ST har med statsanställdas förbund SEUU är ett led i detta.

Läs mer om STs insamling för att stötta SEUU

Intervju för TCO om STs samarbete i Ukraina

Bild Kristofer Samuelsson

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...