fbpx
19 mars, 2014 | Elin Moberg | Internationellt

När den ryska björnen ryter

Plötsligt hörs stöveltramp och vapenskrammel igen i Europa och vi blir allt fler som tänker det otänkbara. Men slutar snart, för det kan väl inte vara möjligt, inte idag, inte i Europa, inte såhär?

På ett välbesökt Sida seminarium igår var panelen bestående av svenska och internationella forskare och policy-makers ändå överens om en sak. EU står hjälplöst inför ett Ryssland som bryter alla internationella lagar och regler. Diskussionerna handlade om vad EU kan och är villigt att göra för att försöka stoppa den ryska ockupationen av ukrainskt territorium. Flera talare menade att ytterligare och skärpta sanktioner skulle kunna påverka Ryssland som sammantaget är mer beroende av utländsk export än vad omvärlden är av rysk energi och investeringar.

Samtidigt var oron stor för att Putin inte kommer att nöja sig med att införliva Krim ett nytt storryskt rike utan går vidare. Antingen till östra Ukraina eller till andra områden med stora ryska minoriteter i ”det nära utlandet”. Just etnifieringen av problemet kritiserades också under Sida-seminariet där man menade att det ryska agerandet skapar motsättningar som inte tidigare funnits. Detta gäller i hög grad Ukraina där ukrainsktalande och rysktalande Ukrainare länge levt sida vid sida utan större motsättningar.

Den oro som uttrycktes på seminariet igår hördes också tydligt när jag ringde våra Ukrainska kollegor i förmiddags. Stämningen är spänd på kontoret i Kiev och man är rädd för vad som ska hända härnäst. I det stormaktspel som nu pågår står vanliga medborgare och civilsamhällets organisationer som maktlösa åskådare.

Som i alla konflikter är det den vanliga människan som förlorar och det är också kanske just detta som är den farligaste signalen Putin skickar till Ukraina. Att om Ukraina väljer en regim som inte är trogen Kreml så kommer Ryssland att agera för att behålla inflytandet med andra medel. På så sätt kan en verklig rörelse mot demokrati förhindras.

Men det är också just här som civilsamhället kan spela sin viktigaste roll. Det bästa sättet att hantera det ryska inflytandet är genom reformer av det Ukrainska samhället. Att lägga det gamla sovjetiska systemet bakom sig genom demokrati, rättssäkerhet och korruptionsbekämpning. Här kan och vill facket spela en stor roll och det projektsamarbete som ST har med statsanställdas förbund SEUU är ett led i detta.

Läs mer om STs insamling för att stötta SEUU

Intervju för TCO om STs samarbete i Ukraina

Bild Kristofer Samuelsson

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...