fbpx
Tåg
13 juni, 2013 | Sofia Johansson | Avtalsrörelse

När avtalen spårar ur i tågtrafiken

ST och våra medlemmar inom tågtrafiken är i ett kärvt förhandlingsläge. Vårt avtal med Almega har gått ut. För oss är det betydelsefullt att säkra en löneökning i nivå med det så kallade märket. Fast det kärva består just nu inte främst i lönenivåer utan i att säkra löner och arbetsvillkor vid verksamhetsövergångar när nya operatörer tar över.

Våra medlemmar upplever idag att deras arbetsvillkor och löner försämras. Tvärtemot hur det borde vara. De kan få minskade löner, färre semesterdagar och längre arbetstider. På den avreglerade spårtrafiksmarknaden finns det många operatörer och eftersom konkurrensen är hård finns det små marginaler. För att vinna upphandlingen krävs lägst pris och det leder till försämringar, försämringar som går ut över de anställda. Ingångna löneavtal upphör att gälla när en ny operatör tar över verksamheten. Vår oenighet med Almega handlar om att arbetsvillkoren försämras och att det nu får var nog.

För att få bukt med problemet vill ST lägga över mer av arbetsvillkoren i centrala avtal istället för lokala avtal. Det skulle kunna göra att nya operatörer inte kan ändra löner eller semesterdagar lika lätt.

Igår enades ST och Almega om att begära frivillig medling och idag utsåg Medlingsinstitutet Göte Larsson och Karl-Olov Stenqvist till att medla.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...