fbpx
14 september, 2016 | Elin Moberg | Nyheter

Några saker att tänka på innan du söker jobbet som ny Riksrevisor.

Idag avgick den tredje Riksrevisorn efter de skandaler som skakat ledningen sedan i somras. Nu söker Riksdagen efter ny Riksrevisor och behovet av att återupprätta myndighetens förtroende är akut. Som chef för denna myndighet är du navet i en demokratisk förvaltning och en väktare mot korruption och slöseri. Känner du dig lockad? Här kommer några tips på vägen om du bestämmer dig för att söka jobbet.

1. Fuska inte! Som ny Riksrevisor måste du vara ytterligt korrekt. De regler som gäller för all statlig verksamhet gäller i allra högsta grad dig som chef för den myndighet som granskar övriga staten. Du företräder inte en myndighet bland andra utan står för den demokratiska insynen i statens verksamhet och kan därför inte unna dig några genvägar. Det kanske är självklarheter för dig, men dina företrädares knaprande på regelverket tyder på något annat.

2. Anställ inte gamla polare. Anställningsförfarandet i staten måste vara oklanderligt. Enligt lagen om offentlig anställning ska förtjänst och skicklighet ligga till grund för alla anställningar inom staten. Till skillnad från dina företrädare bör du inte utan öppen rekrytering anställa dina gamla kollegor eller vänner från tex Regeringskansliet och ge dem höga positioner och feta löner.

3. Se upp med jäv! Det måste vara vattentäta skott mellan granskarna och det de är satta att granska. Dina företrädare var inte främmande för att påverka granskningar av verksamheter de tidigare varit inblandade i. De lät också de nyanställda cheferna från Regeringskansliet gå direkt in och utvärdera beslut och verksamheter de haft ansvar för i sina tidigare positioner.

4. Effektivitet är inte allt. Det finns mycket inom Riksrevisionen som behöver förbättras och säkerligen processer som behöver effektiviseras. Men utmärkande för statlig verksamhet i allmänhet och Riksrevisionens i synnerhet är att principer som rättssäkerhet, opartiskhet och saklighet får aldrig försakas i jakten på högre effektivitet och produktivitet.

Vi på ST vill gärna att alla som anställs i staten får gå en särskild statstjänstemannautbildning för att öka förståelsen för hur det statliga skiljer sig från det privata. Du och dina kollegor är varmt välkomna att delta i denna utbildning så fort den startar!

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...