fbpx
14 september, 2016 | Elin Moberg | Nyheter

Några saker att tänka på innan du söker jobbet som ny Riksrevisor.

Idag avgick den tredje Riksrevisorn efter de skandaler som skakat ledningen sedan i somras. Nu söker Riksdagen efter ny Riksrevisor och behovet av att återupprätta myndighetens förtroende är akut. Som chef för denna myndighet är du navet i en demokratisk förvaltning och en väktare mot korruption och slöseri. Känner du dig lockad? Här kommer några tips på vägen om du bestämmer dig för att söka jobbet.

1. Fuska inte! Som ny Riksrevisor måste du vara ytterligt korrekt. De regler som gäller för all statlig verksamhet gäller i allra högsta grad dig som chef för den myndighet som granskar övriga staten. Du företräder inte en myndighet bland andra utan står för den demokratiska insynen i statens verksamhet och kan därför inte unna dig några genvägar. Det kanske är självklarheter för dig, men dina företrädares knaprande på regelverket tyder på något annat.

2. Anställ inte gamla polare. Anställningsförfarandet i staten måste vara oklanderligt. Enligt lagen om offentlig anställning ska förtjänst och skicklighet ligga till grund för alla anställningar inom staten. Till skillnad från dina företrädare bör du inte utan öppen rekrytering anställa dina gamla kollegor eller vänner från tex Regeringskansliet och ge dem höga positioner och feta löner.

3. Se upp med jäv! Det måste vara vattentäta skott mellan granskarna och det de är satta att granska. Dina företrädare var inte främmande för att påverka granskningar av verksamheter de tidigare varit inblandade i. De lät också de nyanställda cheferna från Regeringskansliet gå direkt in och utvärdera beslut och verksamheter de haft ansvar för i sina tidigare positioner.

4. Effektivitet är inte allt. Det finns mycket inom Riksrevisionen som behöver förbättras och säkerligen processer som behöver effektiviseras. Men utmärkande för statlig verksamhet i allmänhet och Riksrevisionens i synnerhet är att principer som rättssäkerhet, opartiskhet och saklighet får aldrig försakas i jakten på högre effektivitet och produktivitet.

Vi på ST vill gärna att alla som anställs i staten får gå en särskild statstjänstemannautbildning för att öka förståelsen för hur det statliga skiljer sig från det privata. Du och dina kollegor är varmt välkomna att delta i denna utbildning så fort den startar!

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...