fbpx
Händer som håller ett grönt skott
10 januari, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Motverka stressen i arbetslivet med kraftfulla och långsiktiga åtgärder

Trenden med många fler sjukskrivningar som beror på stress och press finns överallt i arbetslivet. Men att jobba inom ett kontaktyrke är att vara särskilt utsatt. Stockholms universitet har tittat på skillnader i hälsa mellan anställda i kontaktyrken och andra anställda. Studierna visar att de som jobbar i kontaktyrken löper större risk att bli sjukskrivna och drabbas av utmattningssymtom. Sämre psykosocial arbetsmiljö är en viktig orsak. Exempel på det är hög press, låg belöning, lågt socialt stöd och organisatorisk orättvisa. Det kan handla om beslut som fattas över ens huvud och att man har liten kontroll över sin arbetstid.

Men att arbeta med människor ger också en känsla av meningsfullhet och med rätt förutsättningar skulle det inte behöva se ut så här. Vad som behövs är kraftfulla och långsiktiga insatser för ett hälsosamt liv. Om det skriver Britta Lejon, Maria Steinberg (docent i arbetsmiljörätt) med flera fackförbundsordförande på DN debatt. De föreslår tre åtgärder:

  1. Arbetsmiljöverket måste ges möjligheter att utföra fler inspektioner. De 25 miljoner som regeringen anslår räcker inte långt.
  2. Arbetsmiljölagen har många förtjänster men också brister då den tar avstamp i ett manligt kodat arbetsliv. En utredning har nu fått uppdraget att undersöka hur arbetsmiljöreglerna svarar mot utvecklingen i dagens arbetsliv, där en växande andel osäkra anställningar och oklara ansvarsförhållanden vad gäller arbetsmiljön skapar nya problem. Utredningen bör också få i uppdrag att undersöka hur genusperspektivet kan föras in i lag och föreskrifter.
  3. I dag är skillnaderna stora mellan olika sektorer och branscher. Det gäller både tillgång och kvalitet. Arbetsmiljöverket måste därför granska om alla arbetsgivare uppfyller arbetsmiljölagens krav på tillgång till en oberoende expertresurs som arbetar förebyggande och är ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Expertresurser behövs inte minst med tanke på den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som har siktet inställt på att minska den psykiska ohälsan.

Vi ser att det finns arbetsmiljöbrister även inom statlig verksamhet. I vår Temperaturmätare 2016 säger var tredje medlem som svarat att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. ST fortsätter att jobba för att åstadkomma förbättringar. Vi är till exempel överens med arbetsgivarna om att sjuktalen ska ner och att det också behövs preventiva insatser så att människor ska slippa bli sjukskrivna på grund av jobbet. Avtalet med Arbetsgivarverket för statligt anställda inom myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor innehåller en rad åtgärder på arbetsmiljöområdet. Ett viktigt steg här är att arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska prioriteras i staten. Alla på arbetsplatserna ska känna till och ha kunskaper om en sund arbetsbelastning, arbetstid med återhämtning och arbetstidsförläggning och veta hur vi motverkar kränkande särbehandling. Bra verktyg är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö plus TCO-förbundens vägledning.

Partsrådet, en partsgemensam organisation som jobbar med att ge olika sorters stöd i statlig verksamhet, fortsätter att utbilda fler i arbetsmiljö. Viktiga målgrupper är mindre arbetsplatser och chefer. För att lyckas med att förbättra arbetsmiljön är ledarskapet centralt. Utbildningarna utökas nu med områden som stress och arbetsbelastning, vilket många efterfrågar. Sist men inte minst ska Arbetsgivarverket genomföra en fördjupad studie om visstidsanställningarna inom staten. Den ska vara klar under 2017.

Här kan du läsa mer om STs arbetsmiljöarbete och ladda ner bra material:

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • TCOs vägledning om organisatorisk och social arbetsmiljö ”Vägen till en god arbetsmiljö”
  • Partsrådets kurser och utbildningar, se Eva Vingårds föreläsning om ”Friska arbetsplatser”
  • st.org om STs arbetsmiljöarbete, tips, råd, arbetsmiljörapporter, film från vårt seminarium om organisatorisk och social arbetsmiljö 2016
  • Prevents utbildningar och kurser, checklistor med mera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent