fbpx
9 april, 2020 | Inger Ehn Knobblock | Statsförvaltning

Mitt i stormen

Exakt klockan två på eftermiddagen står de där. På ett podium med fyra små bord och mikrofoner. Varje dag! Ständigt redo att tala om och förklara det, som hos många av oss väcker skräck.

Det är en rädsla som å ena sidan får oss att undvika ämnet helt och hållet, å andra sidan att be dessa tjänstemän om detaljerad vägledning: tala om för oss om vi kan äta lunch fyra kollegor emellan eller möta vänner över en grillbädd. Råd oss, ge oss ramar. Är det en eller två meter som gäller? Hur lång är egentligen den sociala distansen?

Mitt i all oro befinner sig statstjänstemännen. Människor som är utbildade och tränade för att hantera samhälleliga kriser. Deras främsta funktion är att utifrån vetenskap och evidens fatta korrekta, transparenta och rättssäkra beslut. Eller för den delen råda regering och riksdag om vilka politiska beslut som behöver fattas för att värna det svenska samhället och skydda befolkningen från smitta, sjukdom och död.

Runt omkring på många statliga myndigheter jobbar tjänstemän om inte dygnet runt så med en avsevärd arbetsinsats för att förhindra smittspridning och för att lösa ekonomiska problem för enskilda och företag. De arbetar för att skolelever och studenter ska kunna fullfölja sina utbildningar. En annan uppgift är att hitta alternativa jobb för de uppsagda. Ersättningar ska betalas ut från trygghetssystemen. Dessutom arbetar tjänstemännen med att säkra den digitala miljön då allt fler av oss jobbar hemma. Aldrig förr har väl trycket på statliga myndigheter och statens budget varit större.

Vi befinner oss i en situation utan facit. Tjänstemännen måste utföra sina uppdrag mot bakgrund av de krav som ställs på bland annat myndighetsutövning. Men de måste också treva sig fram i ett landskap som på många sätt är okänt. En väg verkar vara modet att systematiskt tvivla. Det innebär att ifrågasätta beslut, utvärdera dem, göra nya försök och ständigt betvivla tvärsäkra uttalanden. Här krävs sträng källkritik och att man hastar långsamt.

Det vi ser nu är en enorm mobilisering av samhällets resurser och de statliga tjänstemännen har en avgörande roll för hur det kommer att se ut på andra sidan pandemin. De har också uppgiften att stärka människors upplevelse av trygghet och deras tillit. I en tid av snabba omvandlingar och osäkerhet om framtiden är samhällsfunktionernas förmåga att trygga invånarnas behov av rättssäkerhet, likabehandling och fungerande infrastruktur extra viktig.

De statliga tjänstemännen medverkar till att skapa denna nödvändiga grund för tillit. Medborgarna har allt att vinna på att de viktiga samhällsfunktionerna utvecklas och ges de resurser som krävs – särskilt i det exceptionella läge som vi befinner oss i just nu.

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2020-06-15 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Under flera månader har nu på grund av pandemin anställda runt om i landet jobbat på distans. De har suttit framför skärmen i någon skrubb, vid köksbordet eller vid ett ergonomiskt godkänt skrivbord. Det här gäller ju förstås inte alla de som har...

2020-05-11 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Förutom den ordinarie verksamheten, att utbilda 300 000 studenter och 18 000 forskarstuderande samt att bedriva avancerad forskning, ska universitet och högskolor dessutom: Utbilda fler inom bristyrken och ge fler möjlighet att komma trygga ur krisen...

2020-04-09 | Inger Ehn Knobblock | Statsförvaltning

Det är en rädsla som å ena sidan får oss att undvika ämnet helt och hållet, å andra sidan att be dessa tjänstemän om detaljerad vägledning: tala om för oss om vi kan äta lunch fyra kollegor emellan eller möta vänner över en grillbädd. Råd oss, ge oss...