fbpx
Uppdrag Granskning - friskolor
30 oktober, 2013 | Dag Andersson | Statsförvaltning

Mer statsförvaltning

De senaste tiden har avslöjandena om missförhållanden hos friskolorna pekat åt samma håll. Vi behöver en aktiv stat och mer statsförvaltning – inte mindre.

Dagens Arenas (http://www.dagensarena.se/innehall/4-av-10-friskolor-sparar-inte-betyg-enligt-lag/) gjorde nyligen en uppmärksammad granskning av friskolornas hantering av slutbetygen. Det framkom att fyra av tio friskolor inte sparar betyg enligt de lagar som ska garantera att eleven alltid kan få tillgång till sitt betyg, även om eleven tappat bort sin egen kopia eller skolan till exempel har gått i konkurs. Men om slutbetygen inte kommer in till kommunens arkiv kan betygen försvinna vid till exempel en konkurs eller om betygshandlingarna hanteras ovarsamt. Kommunernas gemensamma intresseorganisation, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), svär sig fria och vill inte ta sitt ansvar. SKL försvarar kommunerna genom och hävda att kommunerna inte har något ansvar att kräva in slutbetygen från friskolorna.

I TV programmet uppdrag granskning som sänds 30 oktober 2013 (http://www.svt.se/ug/friskolor-valjer-bort-besvarliga-elever) avslöjas att flera friskolor väljer bort besvärliga elever framför mönsterelever och därmed bryter mot lagen. Skol- och utbildningsminister Jan Björklund (FP) reagerar starkt på programmet och säger han att han är “förbannad” över skolornas agerande och han lovar att han ska ta upp SVT:s avslöjanden med skolinspektionen. http://www.expressen.se/nyheter/rektorn-om-barn-med-adhd-en-cancersvulst/. Alltså även denna gång är det till staten och dess myndigheter som hoppet ställs till att det ska bli ordning och reda.

Nu är det inte enbart inom skolans värld som statsförvaltningen behöver ta på sig ledartröja och vara aktiv i tillsynsrollen. Det behovet är minst lika stort inom miljöskyddet, livsmedelskontrollen, omsorgsverksamheten, etc.

Slutsatsen är klar. När det ska bli ordning och reda, när kommunerna och de privata verksamheter som utför viktiga samhällsuppdrag inte känner att de har något ansvar, då är det staten som måste vara där. Men för detta krävs också att statsförvaltningen får resurser och utökade befogenheter. Det borde också vara uppenbart att tillsynsuppgifter ska vara en uppgift för staten, inte en uppgift för exempelvis kommunerna vilka är de som sitter med ”handen i syltburken”. Men när ska något politiskt parti någon gång våga ta den matchen?

Och när ska något politiskt parti överge den tråkiga och orättvisa populistiska retoriken att ”man ska spara på byråkratin”? När det istället krävs en effektiv och rättssäker förvaltning för att verkställa besluten. För lite statsförvaltning och ansvarstagande myndighetsutövning leder till dålig uppföljning och utvärdering. Det är slöseri med skattepengar. Effektiv, ansvarstagande och kontrollerande förvaltningen borde vara ett attraktivt vallöfte!

Dag Andersson

Dag Andersson är förbundssekreterare på ST och biträdande kanslichef....

Mer från samma skribent

2018-01-23 | Dag Andersson | Arbetsmarknad, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Arbetsrätt, Nyheter

Det har sedan flera decennier funnits en lång konflikt i Göteborgs hamn. Den försöker nu arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att lösa genom att låta en utredning ta fram förslag om inskränkningar av strejkrätten. En inskränkning av strejkrätten med...

2014-08-04 | Dag Andersson | Arbetsmiljö

Varför ska kontorslandskap bejakas? När ska den bistra sanningen avslöjas som driver fram utvecklingen av kontorsfabriker? Ytterst handlar det om att spara pengar och det handlar om att arbetsgivaren vill öka sin makt över sina anställda. Dela det...

2014-05-09 | Dag Andersson | Arbetsmarknad, Statsförvaltning

Anställningsskyddet för visstidsanställda är särskilt svagt. Detta drabbar relativt sett oftare statligt anställda än andra på grund av att nästan vart fjärde statligt anställd är visstidsanställd. Många av dessa kan vara visstidsanställda under flera...