fbpx
21 april, 2017 | Elin Moberg | Universitet och högskolor

Mer lika villkor för doktorander

Regeringen beslutade i förra veckan att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander. Doktorander som finansieras med utbildningsbidrag har, utöver lägre ersättning, inte heller samma trygghet som anställda bland annat vad gäller sjuk- och föräldrapenning samt pension. ST har därför drivit på för att utbildningsbidragen ska avskaffas då vi menar att alla doktorander ska vara anställda. Många lärosäten har redan avskaffat utbildningsbidraget, men det är bra att regeringen nu även formellt sätter stopp för ett A-och ett B-lag bland doktorander som i övrigt har samma arbetsuppgifter.

Tyvärr går regeringen inte hela vägen för att säkerställa att alla doktorander får lika villkor. Ett mer omfattande problem än utbildningsbidragen är stipendiefinansieringen. Precis som med utbildningsbidragen leder stipendiefinansieringen till att villkoren för doktorander kan skilja sig markant trots att man utför samma arbete på samma lärosäte eller till och med samma institution.

Utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson har bland annat i samband med forskningspropositionen som kom förra året uttalat vikten av goda villkor för unga forskare. Detta, tillsammans med bättre karriärvägar inom akademin menar hon är nödvändigt för att Sverige ska fortsätta utvecklas som forskningsnation. Vi på ST kan inte annat än att hålla med och hoppas att det innebär att utbildningsministern nu tar nästa steg och avskaffar stipendiefinansiering i forskarutbildningen.

 

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2019-02-06 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte...

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...