fbpx
21 april, 2017 | Elin Moberg | Universitet och högskolor

Mer lika villkor för doktorander

Regeringen beslutade i förra veckan att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander. Doktorander som finansieras med utbildningsbidrag har, utöver lägre ersättning, inte heller samma trygghet som anställda bland annat vad gäller sjuk- och föräldrapenning samt pension. ST har därför drivit på för att utbildningsbidragen ska avskaffas då vi menar att alla doktorander ska vara anställda. Många lärosäten har redan avskaffat utbildningsbidraget, men det är bra att regeringen nu även formellt sätter stopp för ett A-och ett B-lag bland doktorander som i övrigt har samma arbetsuppgifter.

Tyvärr går regeringen inte hela vägen för att säkerställa att alla doktorander får lika villkor. Ett mer omfattande problem än utbildningsbidragen är stipendiefinansieringen. Precis som med utbildningsbidragen leder stipendiefinansieringen till att villkoren för doktorander kan skilja sig markant trots att man utför samma arbete på samma lärosäte eller till och med samma institution.

Utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson har bland annat i samband med forskningspropositionen som kom förra året uttalat vikten av goda villkor för unga forskare. Detta, tillsammans med bättre karriärvägar inom akademin menar hon är nödvändigt för att Sverige ska fortsätta utvecklas som forskningsnation. Vi på ST kan inte annat än att hålla med och hoppas att det innebär att utbildningsministern nu tar nästa steg och avskaffar stipendiefinansiering i forskarutbildningen.

 

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...