fbpx
11 december, 2013 | Marie Martinsson | Nyheter

Meddelarskydd – inte för alla?

– Vi vill att alla anställda i offentlig verksamhet ska omfattas av meddelarskydd. Även anställda i statliga bolag och inhyrd personal. Det sade Britta Lejon idag i samband med ett lunchseminarium som ST idag arrangerade tillsammans med Journalistförbundet.

Ett trettiotal inbjudna politiker, politiskt anställda, journalister och opinionsbildare mötte upp på TCO vid dagens diskussion ”Meddelarskydd – inte för alla?”. För en dryg vecka sedan damp utredningen ”Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet” ner på justitieministerns bord. Efter år av utredande skulle man nu äntligen komma fram till kloka förslag som kan omsättas i praktiken. Och här finns mycket som är bra:

  • Till exempel föreslås ett utökat meddelarskydd med meddelarfrihet och efterforsknings- och repressalieförbud som ska gälla för privata verksamheter inom vård, skola och omsorg när de i någon mån har offentlig finansiering. Det är kanonviktigt.
  • Men utredningen föreslår inte att någon annan offentligt finansierad verksamhet ska omfattas av meddelarskydd. Inom statlig verksamhet gäller det exempelvis infrastruktur och spårtrafik, flygledning, IT och kompletterande aktörer hos Arbetsförmedlingen.

För ST är det en jätteviktig fråga, framför allt ur ett medborgarperspektiv. Vi tycker att det är väsentligt att man alltid är aktsam om skattebetalarnas pengar. Om det finns brister i offentligt finansierad verksamhet måste sådant komma till allmänhetens kännedom – inte minst ur säkerhetssynpunkt.

Vid sidan av Britta Lejon, medverkade Peter Eriksson (MP), ordförande i KU, Margareta B Kjellin (M) som suttit med i utredningens referensgrupp och Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Britta Lejon lyfte fram att, visst, utredningen är en framgång. Vi välkomnar den, men det räcker inte. ST efterlyser att statliga bolag och bemanningsanställda som är inhyrda i statlig verksamhet också ska omfattas av skyddet. Om det finns brister i infrastruktur; flygledning, järnväg, spårtrafik, måste de som kör tågen eller som jobbar med underhåll kunna slå larm.

Peter Eriksson menade att meddelarfriheten på olika sätt har inskränkts under åren. Allt mer av offentligt finansierad verksamhet utförs nu av privata aktörer. KUs beställning till regeringen har varit glasklar: se till att ta fram ett lagförslag som kan realiseras och genomföras.

– Vi förväntar oss att regeringen nu tar tag i utredningen, skickar förslagen på remiss och framför allt – ser till att återkomma till riksdagen med ett förslag som vi kan ta ställning till. Jag vill se en proposition, eller en viljeyttring om att en sådan ska tas fram. Om inte – ja, då får meddelarskydd bli en valfråga, sade Peter Eriksson.

Jonas Nordling frågade varför utredningen gjort vissa avgränsningar av verksamheten. Till exempel utförs allt mer av Arbetsförmedlingens verksamhet av privata aktörer. Det är därför högst rimligt att kompletterande aktörer omfattas av meddelarskydd. Som arbetslös kan man vara minst lika utsatt som en patient i vården, eller en skolelev, menade Nordling.

Margareta B Kjellin var nöjd med resultatet:

-Efter år av utredande finns nu ett konkret förslag att ta ställning till. Att försöka greppa hela området hade lett till låsningar med risk för att inget förslag hade kunnat läggas. Tidigare utredningar har sablats ner av remissinstanserna. Det här är en början. Nu finns alla möjligheter att jobba vidare med frågan, sade hon.

Vill du se seminariet i efterhand? Ta en titt på vår webb. Där hittar du också bakgrundsmaterial och fakta.

http://www.konfteklive.se/live/st20131211-19561722

Vad händer nu?

Fackförbundet ST och Journalistförbundet kommer att aktivt bevaka vad som händer med lagförslaget. Vi jobbar vidare och borrar djupare, vi fortsätter att bilda opinion och agera för att meddelarskyddet ska komma att utvidgas. Ett första steg är att se till att den utredning som nu ska ut på remiss omsätts till en konkret proposition som riksdagen kan ta ställning till. Välkommen att delta du också!

Mer från samma skribent