fbpx
29 augusti, 2017 | Elin Moberg | Öppenhet

Meddelarfriheten ger oss sanningen

Mycket är fortfarande höljt i dunkel när det gäller IT-skandalen på Transportstyrelsen.  Vad vi vet är att Generaldirektören Maria Ågren fattade beslut om att kringgå ett flertal lagar när Transportstyrelsens IT-system lades ut på IBM och dess underleverantörer.  En sak jag inte kan upphöra att fundera över är hur ledningen på myndigheten kunde gå med till synes helt öppna ögon rakt in i en skandal. När beslutet togs att trotsa lagens krav om säkerhetskontroll av den personal som hanterar hemliga uppgifter larmade både internrevisor och medarbetare.  

Men den interna kritiken tystades ned. Internrevisorn uppmärksammade ärendet och ställde frågor till myndighetens styrelse, som reagerade med att lägga locket på. Flera anställda vittnar också om att de försökte larma om problemen men att de viftades bort.  

Någon eller några av de anställda gjorde då vad som krävs av den som uppfattar att den arbetar på medborgarnas, snarare än myndighetschefens, uppdrag – de larmade externt och gick till Säpo. Detta kunde de göra utan risk för repressalier då anställda som, när interna signaler inte uppmärksammas, går vidare och slår larm till annan myndighet är skyddade i lag.  

Vi vet inte exakt hur IT-härvan sedan kom till mediernas kännedom. Men vad vi vet är att alla som är anställda i staten har rätt att slå larm och röja uppgifter för publicering. Meddelarfriheten är den del av demokratin som finns för att motverka korruption värna rättssäkerheten. Tyvärr är det många inom staten som saknar kunskap om det långtgående skydd man har när man slår larm. I STs medlemsundersökning anger över hälften av de svarande att de inte vet att de har rätt att prata med media om oegentligheter på den egna arbetsplatsen.  Man upplever också att intern kritik tystas ner och uppfattas som illojalitet. 

Skandalen inom Transportstyrelsen visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att vi har lagar som skyddar visselblåsare och värnar statligt anställdas rätt att slå larm. För tänk om vi inte hade haft meddelarfrihet i statlig tjänst då hade kanske röran på Transportstyrelsen fått fortsätta i tystnad och vi som medborgare hade inte kunnat utkräva ansvar av varken tjänstemän eller politiker.

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...