fbpx
5 februari, 2018 | Marie Martinsson |

Mats Sjöstrands och STs förtroendevalda

Britta Lejon och Mats Sjöstrand

Utgångspunkten är att Statens servicecenter, fr.o.m. den 1 januari
2019, ska ansvara för en samlad organisation för lokal statlig
service. Serviceorganisationen ska bestå av en nationell ledningsfunktion och lokala kontor

Mer från samma skribent