fbpx
20 oktober, 2017 | Elin Moberg | Jämställdhet

Måste kvinnor jobba deltid när barnen kommer?

Måste kvinnor jobba deltid när barnen kommer? Den frågan ställdes lite retoriskt på ett frukostseminarium arrangerat av TCO igår. Där diskuterade företrädare för fack och arbetsgivare vad som ligger bakom att kvinnor går ner i arbetstid efter en fått barn och hur man ska få ett arbetsliv som går att kombinera med barn och familj.  

Fyra av tio TCO-kvinnor går ner i arbetstid efter andra barnet och det får negativa konsekvenser för kvinnors lön, karriärutveckling och pensioner.  Det är därför lätt att tänka sig att problemet skulle lösa sig om bara kvinnor jobbade mer. Men istället  borde vi kanske ställa oss frågan varför kvinnor ser ett behov av att gå ner i arbetstid. Här har jag några idéer.  

Kvinnor går ner i arbetstid för att vi inte lever jämställt. Kvinnor tar fortfarande det största ansvaret för hem och familj. De flesta studier visar att heterosexuella par är relativt jämställda innan det första barnet, men sedan sker något. Kvinnor tar ut 75 procent av alla föräldradagar. Och det fortsätter sedan med att kvinnor tar ut majoriteten av alla VAB-dagar och dessutom går ner på deltid för att få ihop vardagen. Och samtidigt som kvinnor går ner i arbetstid under småbarnsåren tillhör män med små barn en av de grupper som arbetar allra mest. Ett sätt att se det är alltså att kvinnor betalar för mäns övertid genom att offra sin egen karriär och löneutveckling.  

Kvinnor går ner i arbetstid för att våra arbetsplatser inte är föräldravänliga. Många kvinnor i STs medlemsgrupper går ner i arbetstid som en lösning därför att man saknar möjlighet att påverka sin egen arbetstid. Inflytande över arbetstiden och större möjligheter att styra arbetets innehåll minskar behovet av att arbeta deltid. En annan fråga att ställa sig är också vad en generell arbetstidsförkortning skulle göra för att minska arbetstidsgapet mellan män och kvinnor och samtidigt ge fler en god balans mellan arbete och familjeliv.  

För att kvinnor ska kunna jobba mer krävs alltså flera saker. Dels att män jobbar mindre och att de tar ett större ansvar för hem och familjeliv från att barnen är små. Vi behöver också ha ett hållbart arbetsliv där lösningen kan ligga i att mer kunna styra sin arbetstid, att ha de digitala verktyg som behövs för att distansarbeta och en god dialog med sin chef.

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...