fbpx
20 oktober, 2017 | Elin Moberg | Jämställdhet

Måste kvinnor jobba deltid när barnen kommer?

Måste kvinnor jobba deltid när barnen kommer? Den frågan ställdes lite retoriskt på ett frukostseminarium arrangerat av TCO igår. Där diskuterade företrädare för fack och arbetsgivare vad som ligger bakom att kvinnor går ner i arbetstid efter en fått barn och hur man ska få ett arbetsliv som går att kombinera med barn och familj.  

Fyra av tio TCO-kvinnor går ner i arbetstid efter andra barnet och det får negativa konsekvenser för kvinnors lön, karriärutveckling och pensioner.  Det är därför lätt att tänka sig att problemet skulle lösa sig om bara kvinnor jobbade mer. Men istället  borde vi kanske ställa oss frågan varför kvinnor ser ett behov av att gå ner i arbetstid. Här har jag några idéer.  

Kvinnor går ner i arbetstid för att vi inte lever jämställt. Kvinnor tar fortfarande det största ansvaret för hem och familj. De flesta studier visar att heterosexuella par är relativt jämställda innan det första barnet, men sedan sker något. Kvinnor tar ut 75 procent av alla föräldradagar. Och det fortsätter sedan med att kvinnor tar ut majoriteten av alla VAB-dagar och dessutom går ner på deltid för att få ihop vardagen. Och samtidigt som kvinnor går ner i arbetstid under småbarnsåren tillhör män med små barn en av de grupper som arbetar allra mest. Ett sätt att se det är alltså att kvinnor betalar för mäns övertid genom att offra sin egen karriär och löneutveckling.  

Kvinnor går ner i arbetstid för att våra arbetsplatser inte är föräldravänliga. Många kvinnor i STs medlemsgrupper går ner i arbetstid som en lösning därför att man saknar möjlighet att påverka sin egen arbetstid. Inflytande över arbetstiden och större möjligheter att styra arbetets innehåll minskar behovet av att arbeta deltid. En annan fråga att ställa sig är också vad en generell arbetstidsförkortning skulle göra för att minska arbetstidsgapet mellan män och kvinnor och samtidigt ge fler en god balans mellan arbete och familjeliv.  

För att kvinnor ska kunna jobba mer krävs alltså flera saker. Dels att män jobbar mindre och att de tar ett större ansvar för hem och familjeliv från att barnen är små. Vi behöver också ha ett hållbart arbetsliv där lösningen kan ligga i att mer kunna styra sin arbetstid, att ha de digitala verktyg som behövs för att distansarbeta och en god dialog med sin chef.

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...