fbpx
8 november, 2017 | Magnus Runsten | Internationellt

Lyx eller grundläggande rättighet? Så försvarar vi välfärden på den internationella arenan

Tillgång till rent dricksvatten, grundläggande utbildning och sjukvård. Är det grundläggande mänskliga rättigheter eller en lyx förunnat den som har råd? Det är frågor som diskuterades förra veckan under världkongressen för den offentliganställa fackförbunden.

Britta Lejon, STs ordförande håller tal på kongressen

Många var exemplen människor som fängslats efter att ha uttryckt kritik mot korruption, brister i välfärden och brist på mänskliga rättigheter. Priset för fackligt engagemang kan i många länder leda till att man förlorar sitt arbete, sin frihet och i vissa fall sitt liv. Internationell solidaritet är därför ett av många skäl till att vi i ST deltar i PSI:s (Public Services Internationals) världskongress. Samordnade internationella protester kan i dessa lägen innebära ett viktigt skydd som ibland leder till frisläppanden av de som godtyckligt fängslats.

På kongressen höll vår ordförande Britta Lejon ett tal om hoten mot stater som nu också kommer inifrån länder själva genom maktfullkomliga regeringar. Karin Brunzell, STs internationella sekretarare höll i sin tur ett tal om de normer som begränsar kvinnors inflytande över sin egna liv och att facket har ett ansvar i kampen för jämställdhet.

På samma sätt som hoten mot offentliganställda underminerar demokratin så undermineras själva välfärden av skatteflykt när mäktiga företag och superrika kringgår beskattning. Bara två dagar efter världkongressen avslöjades den svindlande “Paradisläckan” där 13 miljoner dokument nu blottlägger hur avancerade skatteupplägg underminerar finansiering av välfärden världen över. För att motverka skatteflykt har PSI under den gångna mandatperioden tagit initativ till att reformera de internationella reglerna för företagsbeskattning.

Utöver skatteflykt finns många fler utmaningar av global karaktär som kräver internationellt mobilisering för att att nå hållbara lösningar. Jag tänker då bland annat på flyktingkrisen och klimathotet. I PSIs handlingsplan för de kommande fem åren är därför de inkluderade bland övriga globala utmaningar som facken i offentlig sektor tar sig an.

Karin Brunzell, STs Internationella sekreterare

När regeringar, transnationella handelsorganisationer och företag agerar internationellt så krävs också att

fackföreningsrörelsen samordnar sig i att säkerställa tillgången till grundläggande välfärd och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Mer från samma skribent

2019-07-25 | Magnus Runsten | Internationellt

Trots motstridiga uppfattningar av fackförbund, arbetsgivare och regeringar från hela världen lyckades parterna enas om två historiska dokument om framtidens arbetsliv, en konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet och...

2019-07-11 | Magnus Runsten | Internationellt

Varför en ny konvention? Många länder saknar eller har brister i lagstiftningen gällande våld och trakasserier i arbetslivet. Problemet är globalt. En majoritet av världens befolkning jobbar informellt och står utan skydd från arbetsrättsliga lagar men...

2019-07-05 | Magnus Runsten | Internationellt

Några av de världsledare som deltog var Tysklands ledare Angela Merkel, Frankrikes Emmanuel Macron, Storbritanniens Theresa May och FNs Generalsekretare António Guterres. Men huvudrollen i dramat spelades av de delegater som sent in på kvällar och...