fbpx
7 mars, 2019 | Elin Moberg | Jämställdhet

Löneskillnaderna måste minska snabbare

Trots att lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet är löneskillnaden mellan män och kvinnor är 11,3 procent. Det betyder att kvinnor bara får betalt till 16.06 en genomsnittlig arbetsdag. Samtidigt slarvar många arbetsgivare med lönekartläggningen

Vad skulle du göra med 4000 extra i månaden? Det är en fråga du kan ställa dig, i alla fall om du är man. För så mycket mer tjänar män i genomsnitt än kvinnor. Trots att lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet är skillnaden mellan kvinnors och mäns löner 11,3 procent på hela arbetsmarknaden. I staten är den 6,5 procent eller motsvarande 2 500 kronor i månaden. Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. 

Så kan vi inte ha det längre. Takten som löneskillnaderna minskar i behöver bli snabbare, kvinnor som kommer ut på arbetsmarknaden idag ska inte behöva vänta i 25 år innan deras arbete värderas på samma sätt som en mans. En anledning till att skillnaderna inte minskar i den takt de borde kan ha att göra med att det är alldeles för få som använder de verktyg som finns för att åtgärda löneskillnader.  

Många följer inte lagen  

Årlig lönekartläggning är en viktig del i att identifiera och hantera löneskillnader på en arbetsplats. Sedan 2017 är det dessutom lag på att alla arbetsgivare ska göra lönekartläggning varje år. Samtidigt vet vi att många arbetsgivare både inom och utom staten inte följer detta. I STs egen undersökning svarar en femtedel att deras myndighet inte gör lönekartläggning årligen. Bland dessa återfinns större myndigheter med flera tusen anställda. DOs kartläggning visar på samma brister, endast var fjärde arbetsgivare svarar att förändringarna i diskrimineringslagen lett till ett förändrat arbetssätt.. 

Det borde vara ett gemensamt intresse mellan fack och arbetsgivare att löner är sakliga, rättvisa och inte diskriminerar. Allt annat är ett svek mot de kvinnliga anställda. Nu är det dags att Sveriges alla arbetsgivare tar den här frågan på allvar. Gör era årliga lönekartläggningar och börja redan nu. För parterna i staten har man god hjälp av Partsrådets verktyg Besta vägen och för privata bolag finns exempelvis verktyget Lönelots. Inkludera också de fackligt förtroendevalda, de har viktiga kunskaper som behövs i arbetet.  

 Mer behövs göras  

Årlig lönekartläggning är viktigt men räcker inte hela vägen. Det behövs också andra åtgärder för att uppnå jämställda löner. Bland de viktigaste är   

– Jämställd föräldraförsäkring

– Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.

– Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas. 

Dessa krav har vi i ST tillsammans med  16.06-rörelsen som arbetar för att uppmärksamma och driva på för jämställda löner. Läs mer om 16.06 rörelsen här. 

På internationella kvinnodagen 8 mars håller ST ett webb-seminarium om lönekartläggning tillsammans med Lönelotsarna. Seminariet kommer att spelas in och läggas ut på STs hemsida så håll utkik efter det! Läs mer om lönekartläggning här. Är du intresserad av att veta mer om hur löneskillnaderna ser ut i hos STs medlemmar? Läs mina kollegor Oskar Falk och Sanna Feldells inlägg.

 

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...