fbpx
Ståle Einersen berättar om sin metod mot mobbning
10 mars, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Lön är kompensation för det obehag du upplever på jobbet – men när övergår obehag till mobbning?

Arbetslivet är skrämmande. På arbetsplatsen tvingas du samarbeta med människor du inte har valt och kanske hade undvikit om du hade kunnat. Att dessutom ha en chef som kan bestämma över dig och som du kanske tycker är oduglig eller orättvis är en stor påfrestning, en av livets största. Men du blir kompenserad för detta obehag – med lön. Det säger Ståle Einersen, forskare vid universitet i Bergen.

I veckan var vi en grupp från TCOs arbetsmiljönätverk på besök i Norge för att bland annat ta del av Einersens forskning – ”faktaundersökning vid mobbning och trakasserier”, en spännande forskningmetod som är mer känd i Sverige än i vårt naboland.

Var går gränsen – hur mycket ska vi tåla?

Einersen menar att det finns vissa saker som vi helt enkelt får tåla i arbetslivet till exempel trista arbetskamrater och chefer. För det mesta hanterar vi dessa personer även om vi inte gillar dem och löser konflikter innan de växer. Men var går gränsen? Hur mycket ska vi lära oss att tåla? När eskalerar konflikter och övergår i mobbning?

Mobbning, menar Einersen, uppstår ur obearbetade konflikter. I grunden finns ofta upplevda orättvisor, en otydlig ledning, informella ledare och en osund kultur som utser felletare och syndabockar. Känslan av orättvisa uppstår här snabbt. Den leder till konflikter som utvecklas till aggressioner, mobbning och till sist utstötning om ingenting görs. Mobbning på en arbetsplats sker på olika sätt; varselmobbning är när någon säger ifrån om orättvisor, en visselblåsare. Den personen riskerar att exkluderas, bli utstött och till sist mobbad av arbetskamrater och/eller av chefer. Rovmobbning är när någon med makt ger sig på en underställd eller en person utan formell makt till exempel genom att trakassera, exkludera från gemenskap, ta ifrån denne arbetsuppgifter, förlöjliga, håna, framhålla gullegrisar på dennes bekostnad etc.  Mobbning beror alltså på det sociala klimatet, problem med rollerna på arbetsplatserna och ett otydligt eller omoget ledarskap, säger Einersen.

Inte ditt fel att du blir mobbad

Finns det särskilda personligheter som riskerar att bli mobbade? Enligt forskarteamet i Bergen är svaret nej. Mobbningsoffer är inte mer besvärliga än andra människor. ”Hälften av norrmännen kan vi säga är besvärliga människor, enligt forskningen, men de blir inte mobbade ändå”, säger Einersen. Personligheten har mycket litet med mobbningen att göra, men är man sårbar och känslig, så har man en högre tendens att rapportera mobbning.

Faktaundersökning som metod för att stoppa mobbning

Det är en stor utmaning att hantera ett exkluderande agerande eller mobbning på en arbetsplats. Kartläggning och policy är till stor hjälp, liksom Arbetsmiljölagen: I andra kapitlet, andra paragrafen i Arbetsmiljölagen står till ”att arbetet ska planeras så att det kan utföras i en sund och säker miljö”.

Men vad gör man när ord står mot ord om mobbning på jobbet? Einersens forskarteam har tagit fram en metod som kallas Faktaundersökning (faktaundersökelse på norska). Metoden går ut på att undersöka vad som har hänt på ett systematiskt och genomtänkt sätt och därmed få kunskap om det är vanligt obehag eller något djupare. Med kunskap på bordet kan arbetsgivaren i rimlig tid sätta in åtgärder istället för att hoppas på att det går över och bli passiv. En sådan utredning blir ett formellt svar på ett klagomål om mobbning från en person. Själva utredningen bygger på handlingsplaner och program som finns på arbetsplatsen och på lagar, föreskrifter och kollektivavtal. Därför är det bra att det finns tydliga handlings- och åtgärdsplaner på arbetsplatsen innan konflikter bryter ut. Utredningen syftar till att ta reda på fakta och komma fram till om det är ett berättigat klagomål eller inte, samtidigt som frågan om mobbning hanteras på ett seriöst sätt. Om ingenting görs? Ja, då är risken stor att mobbningen bara fortsätter tills någon slutar, blir sjuk eller sägs upp. Oerhört tragiskt för alla inblandade!

Läs mer här:

http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/anmalningar-om-mobbning-pa-arbetsplatserna-okar/

www.av.se (föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö)

https://st.org/ (här hittar du STs tips och verktyg för att jobba aktivt för en sund arbetsmiljö)

https://www.tco.se/Aktuellt/Nyheter/Nyheter-2010/Mobbning-pa-arbetsplatsen-maste-stoppas/

 

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent