fbpx
12 september, 2017 | Elin Moberg | Ledarskap

Liten checklista för bättre ledarskap i staten 

Hur fungerar ledarskapet i staten och vad behövs för att förbättra det? Det var temat för måndagens lunchseminarium i STs regi. STs ordförande Britta Lejon samtalade med Eva Liedström Adler, generaldirektör på Arbetsgivarverket och Claes Lindgren, chef för enheten för statlig arbetsgivarpolitik på Regeringskansliet. Medverkade gjorde även Lina Nyberg utredare på Statskontoret, som berättade att tvärtom man tidigare trott är förtroendet för ledarskapet lägre i staten än i andra sektorer. Vad det kan bero på är svårt att säga, men en stor utmaning för chefer i staten är tid att vara ledare och stötta medarbetarna i den utsträckning man vill.  

Centralt för både Lina Nybergs analys och för övriga talare var vikten av att skapa tillit i styrning och ledarskap för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och utveckla verksamheten. Otydlig styrning av myndigheterna är ett hinder för detta. Samtidigt blir för mycket detaljstyrning från regeringens sida också ett hinder som dessutom skapar administrativa tidstjuvar som tar än mer fokus från ledarskapet.   

Vad behövs då för att förbättra tillit och ledarskap i staten? Här kommer en lista med tips sammanställd utifrån panelens samlade erfarenheter. 

  • Chefer och medarbetare behöver få mer kunskaper kring de specifika förutsättningar som gäller i staten. En statstjänstemannautbildning skulle ge en grundkompetens i de viktigaste principerna för en öppen och rättssäker förvaltning och därmed öka tilliten. 
  • Gott ledarskap handlar om relationsskapande. Dialog och kontakt skapar tillit. Detta gäller både mellan regering och myndighetschef och sedan vidare ner på alla nivåer i verksamheten. 
  • Det behövs mer av  kvalitativa mål och mindre pinnjakt i styrningen av myndigheter 
  • Uppföljning är viktigt. Att följa upp både individuella mål och verksamhetsmål och ge medarbetarna återkoppling är en viktig del i tillitsbaserad styrning.  
  • Medarbetarundersökningar kan vara ett viktigt verktyg för ökat förtroende mellan ledare och medarbetare. Hellre små och ofta än stora och sällan.  
  • Gott ledarskap förutsätter ett aktivt medarbetarskap – chefs och medarbetardialog är en väg att nå dit och bör genomföras med regelbundenhet.

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...