fbpx
Exteriör Moderna museet i Stockholm
1 februari, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Leder fri entré till fler otrygga jobb?

Staten har högst andel visstidsanställda. Många av dessa arbetar inom den statliga kultursektorn. Vägen in i kultursektorn går ofta genom projektjobb, vikariat och korta påhugg. En bild som nu åter bekräftas i vår undersökning: ”Man slår knut på sig själv och gör allt man kan för att vara till lags” där medlemmar själva berättar om hur de upplever det att vara visstidsanställd med all den otrygghet och oro det innebär inför framtida eventuella jobb och försörjningsmöjligheter.

Enligt SCBs statistik är det 45 procent som har en visstidsanställning inom kultursektorn. Våra medlemmar med egen erfarenhet av att ha en tidsbegränsad anställning menar att de oroar sig för framtiden, har svårt att planera ekonomin och kan inte ta lån. Två tredjedelar (67 procent) av våra medlemmar inom kultursektorn har haft en tidsbegränsad anställning i minst ett år. Det är tio procent som har haft en tidsbegränsad anställning i mer än fem år.

Några medlemsröster ur rapporten:

  • ”Bara för att man är visstidsanställd betyder inte det att man jobbar i ett projekt. Man kan vara visstidsanställd och göra ordinarie löpande arbetsuppgifter.”
  • ”Man anställer personal på tidsbegränsade projekt och märker man att behovet finns kvar får personen i bästa fall en ny projektanställning. I sämsta fall försvinner personen och med den värdefull kunskap.”
  • ”Har svårt att engagera mig i själva arbetsplatsen när jag inte vet hur länge jag får vara kvar”
  • ”vågar inte ta egna initiativ på arbetsplatsen på arbetsplatsen”
  • ”Svårt att komma in på en annan arbetsplats när man är uppbunden av projekt och inte vet när de tar slut”

I dagarna införs fri entré på en rad statliga museer. Det är givetvis positivt att många fler nu får möjlighet att ta del av alla kulturskatter och inspirerande utställningar som erbjuds på de statliga museerna. Men fri entré innebär automatiskt också fler besökare. Fler besökare brukar betyda att de behövs mer personal. Men så är inte fallet inom den statliga kultursektorn. Fler besökare och ett ökat tryck på museerna betyder inte att fler av de redan visstidsanställda nu får fasta jobb. Inte heller att det anställs fler tillsvidare totalt sett. Nej, i den mån som det krävs mer personal så löses detta med hjälp av ännu fler visstider eller timanställda, så kallade ”timmisar”. När staten nu satsar på fri entré på museer anser vi i ST att de också skulle satsa på att våra medlemmar får fasta anställningar. Staten borde intressera sig mer för att skapa kontinuitet i verksamheten och behålla den kunskap man bygger inom organisationen. När många är visstidsanställda försvåras också det fackliga arbetet på arbetsplatser. Vi får tysta arbetsplatser där få vågar ta strid för sina avtalsenliga löne- och arbetsvillkor, där färre vågar slå larm om det finns brister i verksamheten. Därför kräver vi i Fackförbundet ST att permanenta arbetsuppgifter, de som återkommer år efter år, ska utföras av personal med fasta anställningar.

Vi i ST vill också se en tydligare styrning av kulturpolitiken där man från statens sida är tydlig med att visstidsanställningarna ska minskas. Inom staten finns det extra stora möjligheter att vara visstidsanställd. Arbetsgivaren kan både visstidsanställa enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, och enligt Anställningsförordningen. Vi i Fackförbundet ST vill avskaffa möjligheterna att anställa på kort tid enligt Anställningsförordningen. Alla som arbetar inom statlig verksamhet, chefer som medarbetare, ska även ta del av en obligatorisk statstjänstemannautbildning.

Att människor har tillgång till kultur och kulturupplevelser är en viktig del av vår samhällsgemenskap, för demokratin och för det offentliga samtalet. Eller som Klaus Thorvald Rifbjerg (dansk författare, filmkritiker och manusförfattare) beskrev kulturens väsen: ”Kultur är inte en snuttefilt eller ett gipsförband att staga upp dinglande lemmar med. Kultur är bensin och eld i baken, att inte kunna sitta stilla utan hela tiden flytta sig, att hitta takten inte i det taktfasta utan i den stora, obestämbara rytmik som är vårt gemensamma villkor.”

Kultur kostar inte – det är en investering!
 

Mer från samma skribent