fbpx
27 oktober, 2014 | Marie Martinsson | Statligt uppdrag

Låt proffsen vara proffs – ST välkomnar översyn av New Public Management

ST är det ledande facket inom statlig verksamhet. STs medlemmar arbetar på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, verk, bolag, stiftelser, universitet och högskolor. Redan inför valrörelsen var vi snabbt ute och lanserade våra valkrav. När den nya regeringen sedermera presenterade budgetförslagen för 2015, noterade vi att flera av våra inspel fanns med, antingen i konkreta förslag eller som frön att gro för framtiden.

Aviseringar om förstärkningar på arbetsmiljöområdet är välkomna investeringar och sannerligen på tiden att de sker. Arbetsmiljön har länge varit styvmoderligt behandlad när statens kaka ska fördelas. Utifrån vårt medlemsperspektiv behövs här också en högre ambitionsnivå för att motverka hot och våld. Om detta avser vi återkomma med fler förslag.

Det är förstås glädjande att våra förslag för en utvecklad arbetsförmedling får gehör. Vår avdelning inom Arbetsförmedlingen har varit starkt pådrivande för att minska regelkrånglet inom AF och låta arbetsförmedlarna få jobba med sitt huvudsakliga uppdrag – kontakter med arbetsgivare och arbetssökande som leder fram till fler i arbete och som ser till att kompetensförsörjningen inom företag och organisationer fungerar. Dessutom vidgas uppdraget – AF ska inte längre enbart coacha dem som står längst från arbetslivet. Det ökar på sikt AF:s legitimitet och stärker medborgarnyttan. Bra tycker vi!

Vi driver också frågor om meddelarfrihet, öppenhet och insyn i statliga verksamheter eftersom det påverkar demokrati, rättssäkerhet och allmänhetens förtroende för staten. En nyhet som hamnade lite i budgetpresentationens bakvatten är att regeringen vill satsa på att välfärdens tjänstemän ska få använda sin profession och att den administrativa bördan ska minska. Den styrning av myndigheter som oftast kallas New Public Management ska få fler alternativ och regeringen vill utveckla nya styrmodeller, vilket är både sunt och välkommet. Bland annat ska det ses över om det ska finnas separata utvärderingsmyndigheter. I en presskommentar sade STs förbundsordförande Britta Lejon: ”Det är välkommet att våra medlemmar som jobbar på statligt uppdrag ska få använda sin profession i högre utsträckning än idag och att de administrativa kraven ska minska. Jag förutsätter att Fackförbundet STs kompetens tas tillvara i den utredning som regeringen vill få till stånd …”

Vad är då New Public Management? I grund och botten handlar det om olika styrinstrument som ska främja effektivitet. NPM härstammar från det privata näringslivet men blev en del av offentlig sektor under 1980-talet. Det fanns då synpunkter på att den offentliga verksamheten var alltför detaljstyrd och istället skulle den styras av mål och resultat. NPM kom som en lösning på kravet på ökad effektivitet på offentlig sektor genom marknadsanpassning av verksamheterna. Men istället skapades mer byråkrati, mer mätningar och granskningar och ett helhetstänkande som lätt hamnar i bakgrund.

Många yrkesgrupper inom välfärden vittnar om att deras arbete upptas av detaljreglering, ekonomiska ersättningsmodeller och byråkrati. När människor i arbetslivet går från att vara professionella och självständiga medarbetare till att bli endast detaljstyrda utförare, befinner vi oss på ett sluttande plan. Yrkena förlorar i status, kompetensen används inte och medarbetarna tappar sugen. Resurser slarvas bort. Ytterst drabbar det medborgarna och tilliten till den gemensamt finansierade välfärden.

”I budgetpropositionen 2015 presenteras de första stegen i utvecklandet av nya styrmodeller. En utredning ska se över regeringens utvärderingsresurser. Det ska analyseras om det är ändamålsenligt att ha separata utvärderingsmyndigheter vid sidan av den analysverksamhet som ansvariga myndigheter inom olika områden själva bedriver.”

Det är ett viktigt första steg av Ardalan Shekarabi. I nästa steg behövs tydliga utredningsdirektiv och ett mandat som ger tillåtelse att våga vända på stenar, prova nytt och som sätter medborgarperspektivet i centrum. Då kan det bli ett spännande 2015!

 

 

Mer från samma skribent