fbpx
Martina Saar
27 april, 2020 | Martina Saar | Demokrati, Statsförvaltning

Låt inte panik och otålighet styra

Debatten om hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar alla företagsinitiativ som kommer till myndigheten i samband med covid-19, fick mig att tänka på vad en lärare sa till mig en gång.

Att de första tio idéerna som kommer ut är redan testade eller ogenomförbara. Det är först efter det (om vi kommer dit) som de effektiva lösningar och innovativa idéerna uppstår. Kort sagt bara för att den goda viljan av att bidra finns, betyder inte det att det är vad Sverige behöver just nu.

Alla påverkas på ett eller annat sätt av viruset covid-19, som snabbt och effektivt sprider sig över världen. Viruset tränger sig in över allt. Det skapar frustration. Det skapar kreativitet. Det gör oss både handlingskraftiga och handlingsförlamade. Vi ser de som kämpar i vården, omsorgen och på våra myndigheter. Aldrig har vi väl varit så namnkunniga när det gäller myndigheternas personal eller vetat vad våra ministrar beslutar om.

Det går fort nu. Nya ekonomiska paket och restriktioner lanseras på löpande band. Spelreglerna ändras dagligen. Därför vill jag be dig stanna upp en stund. Du tycker antagligen som jag, att det är frustrerande att inte veta hur det kommer bli imorgon eller hur länge du måste anpassa dig efter dessa restriktioner.

I Dagens Nyheter  lyftes Svenskt Näringslivs kritik av MSB. Myndigheten ses som en bromskloss och att företagens initiativ att bidra i krisen inte har behandlats tillräckligt snabbt och det är svårt att få svar av myndigheten. Det är lätt att förstå att de allra flesta vill göra något aktivt i tider som denna. Om inte annat för att inte övermannas av frustration. Det är svårt att bara acceptera att våra liv begränsas utan att kunna påverka situationen. Och att det är denna frustration som Svenskt Näringsliv vittnar om. Viljan att göra något nu!

 

Låt myndigheterna gör sitt jobb

Det är bara ett par saker vi måste komma ihåg. Det är Socialstyrelsen som har det yttersta ansvaret att kvalitetssäkra allt material som sjukvården nås av. Det är lika viktigt nu som under normala omständigheter. Hur glädjande företagens initiativ och kreativitet än är måste ansvariga myndigheter ges tid att tänka efter och gör rätt. Även om det är sjukvården som fattar de direkt svåra och allvarliga besluten i sitt dagliga arbete, så påverkar de svenska myndigheternas beslut hur många människor som i slutändan kommer att dö av covid-19.

Även om det kan kännas frustrerande att myndigheter inte fattar blixtsnabba beslut och att just det initiativ som ditt företag kommit med inte får bäring. Det måste ställas mot svenska myndigheters möjlighet att göra kvalificerade bedömningar av vad som behövs och vad som är kvalitetssäkrat. MSB har sagt att de behandlar alla ärenden som kommer in och de skickar vidare dessa till den myndigheten det berör.

Fortsätt att vara kreativa och handlingskraftiga, men låt också myndigheterna göra sitt jobb. Vi behöver dem. Vi behöver att de fattar kloka och genomtänkta beslut som inte pressas fram av panik eller ger avkall på moral och kvalité. Nästa initiativ är kanske det som kommer hjälpa Sverige ur krisen.

 

Mer från samma skribent

2021-05-07 | Martina Saar | Jämställdhet

Vi vet att kvinnor drabbas av ojämställda livsinkomster vilket beror på en rad olika faktorer under livet, som till exempel deltidsarbete, könssegregerad arbetsmarknad, fördelningen av det obetalda hemarbetet med mera. Vi vet också att det förekommer...

2021-04-12 | Martina Saar | Arbetsmiljö

I höstats publicerade min kollega Björn Hallberg och jag, rapporten Jobba hemifrån – är hemarbete här för att stanna?. Det arbetet satte vi igång med för nästan ett år sen. Inte trodde vi då att vi ett år senare fortfarande skulle jobba hemifrån...

2021-03-03 | Martina Saar | Diskriminering, Jämställdhet, Likabehandling

Vi vet att det finns en värdediskriminering av kvinnors arbete och att kvinnodominerade branscher dessutom har sämre arbetsmiljö. Vi vet också att kvinnor i snitt lägger nästan dubbelt så mycket tid på det obetalda hushållsarbetet än män, har större...