fbpx
Att flytta på 500 jobb kostar en halv miljard kronor
5 september, 2017 | Marie Martinsson | Statsförvaltning

Lägg pengar på att skapa fler nya statliga jobb – inte på dyra jobbflyttar regeringen

Medborgarna har rätt till god statlig service. Därför ska det finnas statlig verksamhet i hela landet. Men tyvärr finns en del brister. Därför vill ST att statlig verksamhet byggs ut och att fler anställs. Dessutom tycker vi att det är klokt att placera nya myndigheter utanför storstadsregionerna. Men att flytta på befintliga statliga jobb som regeringen nu gör, är dyrt och ineffektivt. Det skapar heller inga fler nya jobb. Enligt expertmyndigheterna Statskontoret och Riksrevisionen fungerar inte omlokalisering av myndigheter för att skapa fler jobb utanför storstadsregionerna. ”Det beror på att statliga myndigheter har ytterst få underleverantörer, deras verksamhet ger inte ringar på vattnet som exempelvis en industriflytt.” (Länk till AB-artikel) Det vore därför klokt av regeringen att lyssna till expertmyndigheterna och avbryta dessa jobbflyttar.

Ovanligt att medarbetare flyttar med

Det var i förra veckan som regeringen meddelade att sju myndigheter, eller delar av myndigheter, ska omlokaliseras. En sådan är Strålskyddsmyndigheten, vars verksamhet delvis flyttas till Katrineholm. Det handlar om mer än 100 jobb. Hur många medarbetare som flyttar med och hur många som behöver nyrekryteras är för tidigt att säga. Men det är väldigt ovanligt att en större del av personalstyrkan flyttar med. Förmodligen blir det här mer av inpendling än inflyttning. Sedan tidigare finns en annan myndighet, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i Katrineholm. IAF har 65 anställda, varav två av tre bor på annan ort och pendlar till jobbet i Katrineholm.

Jobbflytt skapar sällan ökat förtroende bland allmänheten

Men varför är regeringen så ivrig att flytta myndighetsjobb? En målsättning är att man hoppas på att öka lokalbefolkningens förtroende för statlig verksamhet genom myndighetsflytt. Men så behöver det inte alls bli menar Statskontoret som undersökt konsekvenserna av tidigare omlokalisering. Statskontoret säger att detta i första hand gäller för serviceverksamhet, alltså statlig verksamhet som människor själva har en relation till; till exempel Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. När det handlar om mindre publik statlig verksamhet – de sju aktuella myndigheterna inklusive Strålskyddsmyndigheten påverkas inte allmänhetens förtroende särskilt mycket. Framför allt är det de som jobbar på myndigheterna som berörs och inte så många andra.

Varje flyttat jobb kostar 1 miljon kronor

Ett annat argument för omlokalisering är att lokalkostnaderna sjunker när myndigheter flyttar från Stockholm. Men Statskontorets sammanställning visar att även detta är en sanning med modifikation: Dubbla lokalhyror under flyttperiod och lokalisering, svårigheter att hitta nya fungerande lokaler på annan ort. Ja det kan vara så svårt att flytta att det till och med krävs nybyggnationer. Sådana omständigheter gör ju att kostnaderna lätt kan skjuta i höjd.

Och till sist: Enligt uppskattningar från Riksrevisionen kostar ett flyttat myndighetsjobb 1 miljon kronor. Regeringen räknar med att ungefär 500 jobb ska flyttas. Det blir minst en halv miljard i kostnader. Vi ser hellre att pengarna används till att rusta upp den statliga verksamheten och anställa fler, vilket behövs och vilket verkligen vore till nytta för medborgarna i hela landet.

Läs STs rapport om staten i hela landet – Klicka på länken

Läs mer om Statskontorets utvärdering av omlokaliseringar – Klicka på länken

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent