fbpx
19 januari, 2016 | Sofia Johansson | Jämställdhet

Kvinnor betalar ett högt pris för jämställdheten

Vi i Sverige har det högsta arbetskraftsdeltagandet i världen bland kvinnor. Detta samtidigt som kvinnor gör mer av det obetalda hemarbetet än män. Kvinnor är mer stressade, sjukskrivs oftare och när de väl lämnar arbetsmarknaden får de lägre pensioner. Kvinnor betalar alltså ett riktigt högt pris för jämställdheten.

För mig innebär jämställdhet att jag får frihet att göra det jag vill i livet utan att hindras av regler, förväntningar eller normer. Därför är det ett mål som verkligen är värt att kämpa för.

Idag lyssnade jag till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och hennes ambitioner för ökad jämställdhet. Hon berättade att om kvinnor och män deltar fullt ut i arbetskraften så ökar vår BNP med 314 miljarder kronor varje år. Det är en fantastisk summa, tänk vilka möjligheter att förbättra samhället.

För att få fler kvinnor att vilja jobba och vilja jobba heltid så behövs det så klart samhällsförändringar. Det behövs arbetsgivare som gör det möjligt att kombinera arbete, familj och fritid. Det behövs fackförbund som kämpar för sina medlemmars möjligheter. Det behövs fler män som är föräldralediga med sina små barn lika mycket som sina partners, fäder som tar ut vård av sjuka barn och män som gör mer av de vardagliga sysslorna i hemmet.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...