fbpx
19 januari, 2016 | Sofia Johansson | Jämställdhet

Kvinnor betalar ett högt pris för jämställdheten

Vi i Sverige har det högsta arbetskraftsdeltagandet i världen bland kvinnor. Detta samtidigt som kvinnor gör mer av det obetalda hemarbetet än män. Kvinnor är mer stressade, sjukskrivs oftare och när de väl lämnar arbetsmarknaden får de lägre pensioner. Kvinnor betalar alltså ett riktigt högt pris för jämställdheten.

För mig innebär jämställdhet att jag får frihet att göra det jag vill i livet utan att hindras av regler, förväntningar eller normer. Därför är det ett mål som verkligen är värt att kämpa för.

Idag lyssnade jag till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och hennes ambitioner för ökad jämställdhet. Hon berättade att om kvinnor och män deltar fullt ut i arbetskraften så ökar vår BNP med 314 miljarder kronor varje år. Det är en fantastisk summa, tänk vilka möjligheter att förbättra samhället.

För att få fler kvinnor att vilja jobba och vilja jobba heltid så behövs det så klart samhällsförändringar. Det behövs arbetsgivare som gör det möjligt att kombinera arbete, familj och fritid. Det behövs fackförbund som kämpar för sina medlemmars möjligheter. Det behövs fler män som är föräldralediga med sina små barn lika mycket som sina partners, fäder som tar ut vård av sjuka barn och män som gör mer av de vardagliga sysslorna i hemmet.

Mer från samma skribent