fbpx
21 oktober, 2016 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Kvalificerade statliga jobb i hela landet

I budgeten för 2017 skriver civilminister Ardalan Shekarabi att de statliga myndigheternas spridning över hela landet ska öka. Han fortsätter med att regeringen kommer att se över myndigheters eget beslut om lokalisering. Motivet är att Sverige ska hålla ihop och att det är viktigt med myndigheter över hela landet för statens legitimitet.

När det gäller regeringens motiv så delar Fackförbundet ST den ambitionen. Medborgarna ska kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen eller Skatteverket på plats, inte enbart via nätet eller telefon.

Men en pusselbit som vi saknar är en diskussion om den geografiska snedfördelningen av kvalificerade jobb. Det räcker inte att statliga verksamheter finns lokalt, de ska också erbjuda varierande jobb.

Ta Norrbotten som ett exempel. Där finns många statliga tjänster sett till folkmängden. Men där finns många callcenters med mindre kvalificerade jobb och få kvalificerade jobb som utredare och experter jämfört med landet i övrigt. Kvalificerade statliga jobb kan inte vara förbehållet storstäderna.

Utlokaliseringar av myndigheter är ju inget nytt fenomen och har utvärderats av Riksrevisionen. De kommer fram till att det tar flera år att bygga upp verksamheten igen. Det är också en av anledningarna till att vi i ST inte är generellt positiva till utlokaliseringar, myndigheters verksamhet är allt för viktig för att slås sönder under flera års tid.

Svaret blir istället att nya myndigheter ska förläggas till delar av Sverige där det behövs fler kvalificerade jobb.

Mer från samma skribent