fbpx
21 oktober, 2016 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Kvalificerade statliga jobb i hela landet

I budgeten för 2017 skriver civilminister Ardalan Shekarabi att de statliga myndigheternas spridning över hela landet ska öka. Han fortsätter med att regeringen kommer att se över myndigheters eget beslut om lokalisering. Motivet är att Sverige ska hålla ihop och att det är viktigt med myndigheter över hela landet för statens legitimitet.

När det gäller regeringens motiv så delar Fackförbundet ST den ambitionen. Medborgarna ska kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen eller Skatteverket på plats, inte enbart via nätet eller telefon.

Men en pusselbit som vi saknar är en diskussion om den geografiska snedfördelningen av kvalificerade jobb. Det räcker inte att statliga verksamheter finns lokalt, de ska också erbjuda varierande jobb.

Ta Norrbotten som ett exempel. Där finns många statliga tjänster sett till folkmängden. Men där finns många callcenters med mindre kvalificerade jobb och få kvalificerade jobb som utredare och experter jämfört med landet i övrigt. Kvalificerade statliga jobb kan inte vara förbehållet storstäderna.

Utlokaliseringar av myndigheter är ju inget nytt fenomen och har utvärderats av Riksrevisionen. De kommer fram till att det tar flera år att bygga upp verksamheten igen. Det är också en av anledningarna till att vi i ST inte är generellt positiva till utlokaliseringar, myndigheters verksamhet är allt för viktig för att slås sönder under flera års tid.

Svaret blir istället att nya myndigheter ska förläggas till delar av Sverige där det behövs fler kvalificerade jobb.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...