fbpx
12 maj, 2014 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Nyheter

Kommer du först nu?

Forskningsprojektet ”Ska du gå hem redan?” handlar om det sociala trycket på jobbet. Hur skapas gemensamma regler när det gäller arbetstid idag? Forskarna har studerat vilken inställning anställda och chefer har till närvaro på jobbet och de konstaterar att här handlar det om förlegad moral. Än idag hyllas den som kommer tidigt på morgonen – precis som i det gamla industrisamhället då arbetsgivaren ville använda de dyra maskinerna maximalt.

I takt med att kunskapssamhället har utvecklats ökar också (i alla fall i teorin) möjligheterna till att jobba när som helst under dygnets alla timmar. Men fortfarande lever gamla föreställningar kvar. Det är uppenbarligen svårare att förändra arbetsmoral än att bejaka nya tekniska lösningar.

Låt mig ge ett exempel. Det händer att anställda som inte kommer till jobbet förrän efter tio betraktas som smitare – trots att de går hem långt efter alla andra. De får höra gliringar från dem som varit på kontoret sen åtta. ”God morgon! Eller ska vi säga god dag?”

Sådana här normer styr även många chefers attityder till hem- och distansarbete. Idén om förtroendearbetstid har nog inte slagit igenom överallt. Det är den fysiska närvaron som belönas fast det är allmänt känt att människor har olika dygnsrytm. En del kan inte uträtta ett skvatt innan lunch, medan andra är som mest effektiva på morgonen.

Det nya arbetslivet behöver en sjystare moral. I dag förväntas många anställda att ”arbetsleda” sig själva. Det lär sig unga redan på universitetet. Därför är det olyckligt att otidsenliga värderingar ska bestämma när och var man arbetar. Det är väl ändå resultatet som räknas. Eller?

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2021-03-26 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna. I arbetslivet möter individen arbetsmiljön som en helhet – såväl fysiskt som...

2020-06-15 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Under flera månader har nu på grund av pandemin anställda runt om i landet jobbat på distans. De har suttit framför skärmen i någon skrubb, vid köksbordet eller vid ett ergonomiskt godkänt skrivbord. Det här gäller ju förstås inte alla de som har...

2020-05-11 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Förutom den ordinarie verksamheten, att utbilda 300 000 studenter och 18 000 forskarstuderande samt att bedriva avancerad forskning, ska universitet och högskolor dessutom: Utbilda fler inom bristyrken och ge fler möjlighet att komma trygga ur krisen...