fbpx
5 oktober, 2018 | Magnus Runsten | Internationellt

Kan vi förändra spelreglerna?

Den 7 oktober uppmärksammas den Internationella dagen för anständiga arbetsvillkor runtom i världen. Världsfackets årliga temperaturmätare “Det globala rättighetsindexet” visar på en fortsatt negativ global trend där det demokratiska utrymmet försämrats ytterliga under det gånga året, exempelvis har:

  • Länder som godtyckligt arresterar arbetstagare har ökat från 44 till 59.
  • Länder som förnekar eller begränsad yttrandefriheten har ökat från 50 till 54.
  • 87% av världens länder har problem med kränkningar av strejkrätten.

Med anledning av detta kanske du undrar vad vi som fackförbund gör för att ändra de spelreglerna som begränsar arbetstagares rättigheter i världen?

Låt mig därför dela några exempel på hur internationellt fackligt engagemang bidra till att försvara mänskliga rättigheter i arbetslivet:

ST har under det gångna året bidragit till att stötta ett kvinnonätverk av fackliga ledare i MENA-Regionen (Mellanöstern och Nordafrika) som är den del i världen som har har största problemen med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Kvinnorna i nätverket har börjat kartlägga könsdiskriminerande lagstiftning i deras länder och förbereder nu genomförandet av kampanjer för att förändra de diskriminerande spelreglerna.

Under det gångna året har vi tagit del av skrämmande vittnesmål från Egypten där regeringen med hjälp av byrokratiska och rättsliga medel försökt krossa de fria fackföreningarna. Ledare har fängslats och frisläppts först efter massiva protester och internationella påtryckningar.

Vi har tillsammans med andra svenska fackförbund i offentlig sektor valt att engagera oss för flyktingars rättigheter i MENA-Regionen. Merparten av världens flyktingar befinner sig i fattiga länder där rätt till skolgång för barn och rätt att arbeta för vuxna inte är en självklarhet. Därför stödjer vi lokala fack i regionen med att tillgängliggöra grundläggande rättigheter och bekämpa främlingsfientlighet som riskerar att ytterligare marginalisera människor på flykt.

Inom ramen för EPSU (den Europeiska sammanslutningen för offentliga fackförbund) har vi riktar stark kritik mot Turkiska staten som godtryckligt arresterat och avskedat tiotusentals offentliganställda i vad landet kallar “antiterroinsatser”. Vi vet att fackföreningsrörelsen har bidragit till att oskyldigt arresterade frisläppts efter att människorättsbrotten lyfts fram i internationellt ljus.

Även om utvecklingen på många håll är dyster så ser vi exempel på hur det är möjligt att förändra spelreglerna. Några berättelser om hur människor som engagerar sig fackligt för en anständigare tillvaro kan ta du ta del via vår youtubekanal. Till exempel Georges Moussas berättelse från Norra Libanon om solidaritet över gränser.

 

 

 

Magnus Runsten

Jag är Internationell handläggare på Fackförbundet ST. Här har jag...

Mer från samma skribent

2019-12-30 | Magnus Runsten | Internationellt

Bara för ett par månader sedan deltog vi med en delegation från ST vid en framtidskonferens arrangerad av det ukrainska statstjänstemannafacket med mål att fortsätta förnya det fackliga arbetet i Ukraina. Samtalen handlade om framtidsutmaningar,...

2019-07-25 | Magnus Runsten | Internationellt

Trots motstridiga uppfattningar av fackförbund, arbetsgivare och regeringar från hela världen lyckades parterna enas om två historiska dokument om framtidens arbetsliv, en konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet och...

2019-07-11 | Magnus Runsten | Internationellt

Varför en ny konvention? Många länder saknar eller har brister i lagstiftningen gällande våld och trakasserier i arbetslivet. Problemet är globalt. En majoritet av världens befolkning jobbar informellt och står utan skydd från arbetsrättsliga lagar men...