fbpx
5 oktober, 2018 | Magnus Runsten | Internationellt

Kan vi förändra spelreglerna?

Den 7 oktober uppmärksammas den Internationella dagen för anständiga arbetsvillkor runtom i världen. Världsfackets årliga temperaturmätare “Det globala rättighetsindexet” visar på en fortsatt negativ global trend där det demokratiska utrymmet försämrats ytterliga under det gånga året, exempelvis har:

  • Länder som godtyckligt arresterar arbetstagare har ökat från 44 till 59.
  • Länder som förnekar eller begränsad yttrandefriheten har ökat från 50 till 54.
  • 87% av världens länder har problem med kränkningar av strejkrätten.

Med anledning av detta kanske du undrar vad vi som fackförbund gör för att ändra de spelreglerna som begränsar arbetstagares rättigheter i världen?

Låt mig därför dela några exempel på hur internationellt fackligt engagemang bidra till att försvara mänskliga rättigheter i arbetslivet:

ST har under det gångna året bidragit till att stötta ett kvinnonätverk av fackliga ledare i MENA-Regionen (Mellanöstern och Nordafrika) som är den del i världen som har har största problemen med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Kvinnorna i nätverket har börjat kartlägga könsdiskriminerande lagstiftning i deras länder och förbereder nu genomförandet av kampanjer för att förändra de diskriminerande spelreglerna.

Under det gångna året har vi tagit del av skrämmande vittnesmål från Egypten där regeringen med hjälp av byrokratiska och rättsliga medel försökt krossa de fria fackföreningarna. Ledare har fängslats och frisläppts först efter massiva protester och internationella påtryckningar.

Vi har tillsammans med andra svenska fackförbund i offentlig sektor valt att engagera oss för flyktingars rättigheter i MENA-Regionen. Merparten av världens flyktingar befinner sig i fattiga länder där rätt till skolgång för barn och rätt att arbeta för vuxna inte är en självklarhet. Därför stödjer vi lokala fack i regionen med att tillgängliggöra grundläggande rättigheter och bekämpa främlingsfientlighet som riskerar att ytterligare marginalisera människor på flykt.

Inom ramen för EPSU (den Europeiska sammanslutningen för offentliga fackförbund) har vi riktar stark kritik mot Turkiska staten som godtryckligt arresterat och avskedat tiotusentals offentliganställda i vad landet kallar “antiterroinsatser”. Vi vet att fackföreningsrörelsen har bidragit till att oskyldigt arresterade frisläppts efter att människorättsbrotten lyfts fram i internationellt ljus.

Även om utvecklingen på många håll är dyster så ser vi exempel på hur det är möjligt att förändra spelreglerna. Några berättelser om hur människor som engagerar sig fackligt för en anständigare tillvaro kan ta du ta del via vår youtubekanal. Till exempel Georges Moussas berättelse från Norra Libanon om solidaritet över gränser.

 

 

 

Mer från samma skribent

2019-04-04 | Magnus Runsten | Internationellt

Nyligen presenterades Rapporten Work for a brighter future av ILO:s kommission för framtidens arbetsliv. Stefan Löfven ledde tillsammans med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa komissionens arbete och nyligen presenterades slutsatserna vid ett...

2019-02-21 | Magnus Runsten | Internationellt

“Flyktingars utsatta situation får inte bli en anledning att rättfärdiga en politik där arbetare ställs mot arbetare. De lösningar vi tillsammans arbetar för måste vara anständiga, baserade på mänskliga rättigheter, däribland de fackliga...

2018-11-08 | Magnus Runsten | Nyheter

“Allt börjar med medvetenhet” inleder Mikael. Därefter bjuder han på en resa genom Sveriges fackliga historia, via arbetsrättens uppbyggnad och svenska modellen till hur man skapar engagemang och bäst kan företräda sina medlemmar idag...