fbpx
5 juni, 2014 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmarknad, Jämställdhet, Statsförvaltning

Kan kvinnor göra karriär i staten?

 

Svaret är ja! De statliga arbetsplatserna liknar på många vis andra arbetsplatser men det finns också en hel del skillnader. Kanske särskilt när det gäller kvinnors chanser att göra karriär i staten.

Självklart finns det bekymmer där som på alla andra ställen som exempelvis i det privata näringslivet. Men på många sätt är staten en riktigt bra arbetsgivare – speciellt om du är kvinna och sugen på en chefskarriär. Det visar sig speciellt om man tittar på hur vanligt det är med kvinnor på ledande positioner.

I mars i år var mer än 40 procent av de statliga cheferna kvinnor. Granskar man dessutom hur det ser ut på allra högsta ledningsposition ser det ännu bättre ut. Av landets universitetsrektorer är idag 50 procent kvinnor och bland generaldirektörerna ser bilden nästan likadan ut.

Jämför man med den privata sektor så visar det sig att två tredjedelar av cheferna är män och i kommuner och landsting råder det omvända förhållandet, där är två tredjedelar av cheferna kvinnor.

Men den allra viktigaste frågan för att uppnå jämställdhet handlar om pengar. Om att ha en lön som det går att leva på. En lön som inte gör en beroende av partnerns inkomst.

När det gäller lönebilden kan man konstatera att staten inte är lika könsuppdelad som många andra arbetsplatser. Men det betyder inte att staten är befriad från könsuppdelade arbeten. Också här ser vi könsmönster men långt ifrån lika tydligt som till exempel i kommunerna eller i delar av det privata näringslivet.

Fortfarande tjänar kvinnor i staten mindre än männen och det måste förändras. När regeringen drev igenom att avskaffa den årliga lönekartläggningen var ST mycket kritiska till förslaget. Vi menade att förslaget skulle försvåra upptäckten av osakliga löneskillnader. Vi är därför övertygade om att årligt återkommande kartläggningsarbete skyndar på utvecklingen mot lika löner.

 

 

 

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2021-03-26 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna. I arbetslivet möter individen arbetsmiljön som en helhet – såväl fysiskt som...

2020-06-15 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Under flera månader har nu på grund av pandemin anställda runt om i landet jobbat på distans. De har suttit framför skärmen i någon skrubb, vid köksbordet eller vid ett ergonomiskt godkänt skrivbord. Det här gäller ju förstås inte alla de som har...

2020-05-11 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Förutom den ordinarie verksamheten, att utbilda 300 000 studenter och 18 000 forskarstuderande samt att bedriva avancerad forskning, ska universitet och högskolor dessutom: Utbilda fler inom bristyrken och ge fler möjlighet att komma trygga ur krisen...