fbpx
Britta Lejon om stress i arbetslivet
23 oktober, 2018 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Ju fler medborgarkontakter – desto sämre arbetsmiljö

Idag skriver Britta Lejon, Fredrik Andersson, Siv Norlin, Anders Tell och Sanna Norblad på Dagens Samhälle om arbetsmiljön i statlig sektor. Idag presenterar vi Temperaturmätaren 2018:

På ett övergripande plan kan vi glädjas åt att den psykosociala arbetsmiljön har förbättrats någon sedan 2016, då vi senast genomförde en motsvarande undersökning.

Men när vi granskar siffrorna djupare ser vi att anställda som är statens ansikte utåt, det vill säga, de som har dagliga medborgarkontakter har en sämre arbetsmiljö än andra statligt anställda. Ju oftare en anställd har medborgarkontakter desto sämre upplever denne sin arbetsmiljö. Det gäller exempelvis för våra medlemmar på Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Skatteverket:

  • 1 av 5 av de med dagliga medborgarkontakter anser att de har en dålig eller mycket dålig fysisk arbetsmiljö.
  • 1 av 3 av de med dagliga medborgarkontakter anser att de har en dålig eller mycket dålig psykosocial arbetsmiljö.
  • 6 av 10 av de med dagliga medborgarkontakter anser att arbetsbelastningen har ökat. De upplever i högre utsträckning ofta stress och olustkänslor till följd av sitt arbete.

Den vanligaste orsaken till dålig psykosocial arbetsmiljö är brister i ledarskapet, vilket nästan 7 av 10 uppger. Högt arbetstempo, ständiga förändringar i arbetsorganisationen, risken för hot och våld samt ensidigt och monotont arbete nämns också.

Nästan en tredjedel av cheferna som svarat upplever att de saknar resurser för att fullgöra sitt uppdrag, exempel är brist på administrativt stöd, uteblivet stöd från överordnade chefer och tidsbrist.

Årets siffror visar även att fler har utsatts för hot och våld på sin arbetsplats jämfört med 2016. Skillnaden mellan olika grupper av medarbetare i staten är här stor. Av de med dagliga kontakter med medborgare säger 25 procent att de utsatts för hot och våld under de senaste två åren.

Vi känner en stor oro för att det är en så hög andel av de som har medborgarkontakter som utsätts för hot och våld. Det finns något grundläggande i vårt samhälle som brister. Det är mycket allvarligt att statens företrädare har en så pass utsatt arbetsmiljö att de riskerar liv och hälsa. Men det är lika allvarligt för medborgarna, eftersom denna negativa utveckling riskerar att kraftigt försvaga rättssäkerheten, likabehandling och kvalitet i de tjänster och den service som medborgarna har rätt att kräva.

ST:s medlemmar är stolta över att arbeta på medborgarnas uppdrag. De trivs med kollegor, upplever att de har intressanta arbetsuppgifter och gläder sig över att få göra nytta. Men det är tydligt att de påverkas av otillräckligt ledarskap, hög arbetsbelastning, bristande resurser samt en utsatthet för hot och våld. Tillsammans med vår motpart Arbetsgivarverket, har vi precis inlett ett arbete för att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Vi tror att detta kan leda till förbättring. Men det räcker inte.

Också Sveriges nästa regering måste ta sitt ansvar genom att se över det årliga effektiviseringskravet i staten. Det är inte hållbart att staten ska kunna fortsätta att effektiviseras i samma takt som hittills. Sveriges befolkning har ökat och det statliga uppdraget har blivit mer komplext. Fler medarbetare måste anställas i verksamheter där staten möter medborgare. Därutöver behöver regering och parter tillsammans formulera en handlingsplan mot hot och våld i staten. En sådan handlingsplan behöver innehålla både åtgärder i den fysiska arbetsmiljön, ett förbättrat förebyggande arbete och ett större arbetsgivaransvar.

Bristerna i arbetsmiljön försämrar förutsättningarna för ST:s medlemmar att göra ett bra jobb och det försvårar för arbetsgivarna att behålla och rekrytera ny personal. I förlängningen får detta allvarliga konsekvenser för hela samhället.

Mer från samma skribent

2019-12-10 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

I går kunde vi läsa om att regeringen och samarbetspartierna skjuter upp AF-reformen till 2022. Mycket bra att de låter det ta den tid som kan behövas för att få omgörningarna på plats och inte hasta och slarva  igenom reformen. Det är något som...

2019-10-23 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

  Det är en vanlig jobbardag idag, en onsdag. Du kanske inte tänker något särskilt om just den här dagen. Du sköter ditt uppdrag idag den 23 oktober som i alla andra dagar. Kanske får du ett tack av dina kollegor som snappat upp att det idag är...

2019-10-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Arbetsmarknaden är på många områden väldigt könsuppdelad. Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam brukar dock inte hänga upp sig vid resonemang om kvinnors ohälsa.-  Visst pratar vi ofta om arbetsmiljö och kvinnors ohälsa, säger Annika Härenstam som menar...