fbpx
TCOs vägledning om organisatorisk och social arbetsmiljö
28 september, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Jobba med friskfaktorer för hälsa på arbetsplatsen

Vi går mot höst och det kan kännas lite segt. Men det finns en hel del vi kan göra för att underlätta i vardagen och i jobbet. Det finns till exempel tydliga friskfaktorer i arbetslivet som motverkar nedstämdhet och till och med ryggont. För det första; rent generellt är det nyttigt att jobba. Men ändå hör vi talas om att psykisk stress och ohälsa blir allt vanligare. Hur hänger det ihop?

Det företag eller den organisation som vill motverka ohälsa och skapa en hållbar arbetsplats behöver lyfta fram vilka faktorer som är risker på arbetsplatsen, vända på dem och se om dessa kan omvandlas till friskfaktorer. Mycket inspiration och hjälp finns att hämta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Kopplat till detta material finns en vägledning som TCO-förbunden tagit fram. Använd dessa hjälpmedel, mycket och ofta.

Jobba med friskfaktorer på arbetsplatsen

Forskningsinstitutet Forte har gått igenom ett stort antal svenska och internationella vetenskapliga studier och kristalliserat fram ett antal tydliga friskfaktorer i arbetslivet. Här är de viktigaste:

 1. Ledarskap – Positiva, engagerande, tillgängliga och ”rättvisa” chefer är det viktigaste för att skapa en sund arbetsmiljö som motverkar stress och psykisk ohälsa.
 2. Medinflytande och delaktiget: Ge medarbetare inflytande över beslut som rör dennes arbete och situation på jobbet, genom facklig samverkan och andra processer. Ta din medarbetare på allvar.
 3. Autonomi: Att själv ha kontroll och inflytande över hur jag själv tar mig an mina arbetsuppgifter ger mig självkänsla och arbetsglädje som är viktigt för min hälsa.
 4. Positivt klimat: Att trivas med chefer och kollegor är viktigt för hela arbetsdagen. Beröm varandra när ni gjort något bra, det gäller både för chefer och för medarbetare. Organisationer som letar fel och syndabockar skapar ett negativt och destruktivt arbetsklimat.
 5. Erbjud utveckling och fortbildning: Motverka stagnation på alla nivåer, människor behöver i nya utmaningar för att inte tröttna. Se möjligheter till utveckling, karriärsteg, karriärbyte och kompetensutveckling istället för att byta ut medarbetare.
 6. Utvecklad kommunikation: Konstruktiv feedback och erkännande för insatser behövs. Alltid. Investera tid i detta!
 7. Tydlig rollfördelning: Att veta vad som förväntas av var och en för att nå tydliga mål är en typisk friskfaktor.
 8. Nödvändig bemanning: För många är det svårt att låta bli att vara duktiga och ta på sig lite mer än de borde men det är inte rimligt att en person ska göra tre personers jobb. Även att vara för många för jobbet som ska göras kan vara en riskfaktor. Bemanna rätt! Se också till att de som sällan kommer i fråga för att utföra särskilda arbetsuppgifter får chansen. Det är lätt att ge möjligheterna att visa upp sig till dem som gapar mest och högt.
 9. Belöningssystem som går att förstå: Belöning som inte hänger ihop med ansträngning eller komplexitet i arbetsinsatsen kan upplevas stötande och vara en riskfaktor för psykisk ohälsa. Omvänt kan ett fungerande belöningssystem vara en friskfaktor.
 10. Administrativt eller socialt stöd i arbetet, ofta innebär en bra digital arbetsmiljö med hjälpmedel som är användarvänliga och anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.
 11. Anställningstrygghet. Det där med att flexibilitet skulle vara mer eftertraktat än trygghet i arbetslivet bland unga är en myt.  Att veta att jag får komma tillbaka till jobbet i morgon och nästa vecka är en skyddsfaktor mot oro och depression.

Mer från samma skribent