fbpx
10 november, 2017 | Veera Littmarck | Arbetsrätt, Internationellt

#ItCantWait – om behovet av en internationell visselblåsarreglering

De internationellt kända visselblåsarna är flera Anders Kompass, Edvard Snowden och Miranda Brown för att nämna några men den internationella regleringen som borde skydda dessa personer lyser med sin frånvaro.

Det finns visserligen en rekommendation från Europarådet att medlemsländerna borde anta ett visselblåsarskydd och EU parlamentet har nyligen antagit ett initiativbetänkande med en uppmaning till EU kommissionen att ett direktiv till skydd för visselblåsare bör införas men det är långt kvar till en internationellt bindande reglering.

I förra veckan deltog hölls i ett internationellt seminarium om visselblåsarreglering arrangerat av PSI och en tysk stiftelse, Fredrich Ebert Stiftung. Det var ett förmöte innan PSIs världskongress i Geneve.

Jag var där för att prata om den svenska regleringen, som internationellt sett är ganska bra. Till skillnad från många andra länder så har vi både en grundlagsskyddad yttrandefrihet, offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte och sedan årsskiftet även en särskild lag som skyddar visselblåsare. Den svenska sk. visselblåsarlagen har sina brister, som arbetstagare har du bara ett skydd om du slår larm om rätt sak och på rätt sätt men vi har i alla fall ett visst skydd för visselblåsare över hela den svenska arbetsmarknaden.

Man kan inte annat än konstatera att det lite är på modet att diskutera skydd för visselblåsare. En internationell visselblåsarreglering kommer dock inte att lösa problem såsom bristen av en fungerande rättsstat, avsaknad av anställningsskydd, eller brist på respekt för grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter. I de länder i världen som saknar detta eller annat skydd för visselblåsare hade det varit bra om man åtminstone kunde luta sig tillbaka på en internationell minimistandard i frågan. Trots avsaknaden av en fungerande skydd för visselblåsare sa dock alla visselblåsare som var med i en av panelerna att de inte ångrat att slog larm och skulle göra samma sak igen trots konsekvenserna (vad fackföreningsledaren från Algeriet som inte fått visum att åka till Schweiz som inte kunde vara med i panelen tyckte fick vi inte veta).

Mer från samma skribent

2020-08-10 | Veera Littmarck | Arbetsrätt

Så var sommaren nästan slut och semestern över. Det är ju egentligen helt fantastiskt att vi har rätten och möjligheten till flera veckors betald semester varje år. Syftet med semester är “vila och rekreation”, att man ska få tid och möjlighet till...

2020-06-01 | Veera Littmarck | Arbetsmarknad

Så har då den omtalade LAS-utredningen presenterats. Syftet med att reformera lagstiftningen om anställningsskyddet har uttalat varit att underlätta för små privata arbetsgivare att våga anställa fler, samtidigt som man inte ska rubba maktbalansen...

2019-05-23 | Veera Littmarck | EU

MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) är något vi ser som självklart på svensk arbetsmarknad. I Sverige ser vi det även som självklart att den ska omfatta hela arbetsmarknaden, så väl privatanställda som offentligt anställda. Så ser det inte ut i...