fbpx
Idag uppmärksammar vi Världsmiljödagen
28 april, 2017 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Idag fikar vi för en bättre arbetsmiljö

Idag är det Världsarbetsmiljödagen! Betyder den något för oss? Jo jag tror det – utifrån att det är bra att träffas på jobbet och prata om hur vi har det på arbetsplatsen under en fika. Svårare än så behöver det inte vara att lyfta arbetsmiljön. Och det passar särskilt bra idag då ILO uppmärksammar det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

På STs Framtidskongress 2016 fattade vi beslut som innebär att vi ska jobba ännu mer för sunda arbetstider, en rimlig arbetsbelastning, möjligheter till utveckling och förutsättningar som ger gott ledarskap. Frågor om stress och arbetsbelastning ska prioriteras och du som jobbar på statligt uppdrag ska inte behöva utsättas för hot och våld i jobbet.

Frågor som ST driver:

  • Meddelarfrihet också för dem som jobbar i statliga bolag. Meddelarfrihet finns redan för de som är anställda i kommunala bolag.
  • Permanenta arbetsuppgifter ska utföras av fast anställd personal. Knappt en fjärdedel av dem som jobbar på statligt uppdrag är visstidsanställda. Det är inte okej. Vi tycker att det är dags att regeringen tar bort den särskilda anställningsförordningen (1994:373) som innebär att statliga arbetsgivare kan stapla osäkra visstider under lång tid.
  • Vi vill att regeringen genomför riskbedömningar inför stora politiska beslut som innebär pressade arbetssituationer och stora förändringar för dem som jobbar på statligt uppdrag.
  • Nollvision mot hot och våld – hot och våld är ett bekymmer som får allvarliga konsekvenser för rättssäkerhet och myndighetsutövning, vid sidan av de personer som drabbas naturligtvis. Det är dags att regeringen upprättar en nollvision för all statlig verksamhet.
  • Använd regleringsbreven som styrdokument: Vi tycker att det är dags att införa krav i regleringsbreven på rutiner för hur incidentrapportering ska gå till plus riktlinjer för ett bra förebyggande arbete mot hot och våld.
  • Arbetsgivaren ska göra polisanmälan när det sker incidenter på arbetsplatsen. Det är fel att ansvaret för polisanmälan vilar på den person som råkat ut för incidenten.
  • Involvera användare och skyddsombud i arbetet med att ta fram IT-stöd. Vi tycker att IT-miljön ska vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet. Både användare och skyddsombud ska finnas med i processer när IT-system tas fram och implementeras. På arbetsplatserna bör man jobba fram rutiner för at genomföra IT-skyddsronder.
  • Inför en obligatorisk statstjänstemannautbildning. De som jobbar på statligt uppdrag har särskilda förpliktelser och ett särskilt ansvar. Medborgarna ska ha förtroende för att samhällsfunktioner och demokrati upprätthålls. Ytterst jobbar den som jobbar på statligt uppdrag på medborgarnas och demokratins uppdrag. Därför behövs en särskild utbildning – både för medarbetare och chefer.

 

Mer från samma skribent