fbpx
Vi går igenom antalet jobbchanser i staten
27 oktober, 2016 | Sofia Johansson | Arbetsmiljö

I 3 av 4 myndigheter ökar sjukskrivningarna

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vill minska sjukskrivningarna, dels kostar det många miljarder och dels är det ju inte bra för folkhälsan om många är sjuka. Framför allt finns det problem med många sjukskrivningar inom kommuner och landsting.

I staten som helhet är sjukskrivningstalen inte så höga men oroande nog har de börjat öka. I 3 av 4 myndigheter ökar sjukskrivningarna och det är framför allt långtidssjukskrivningarna som ökar.

Vi får höra berättelser från medlemmar hur tufft det kan vara på arbetsplatsen med hög arbetsbelastning, för lite inflytande över den egna arbetsdagen och otydligt mandat. I statistiken går det att se att de som arbetar med bemötande av andra människor blir sjukskrivna i högre grad än andra. Vi ser också att fler kvinnor än män drabbas.

Vad är det med arbetsmiljön på vissa enheter inom Migrationsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården och SiS som gör att de har högre sjukskrivningstal än andra myndigheter?

Vår tes är att starkt psykiskt påfrestande arbete innebär större risker för hälsan. Men vi behöver ta reda på fakta och orsakssamband. Därför är det utmärkt att vi fackliga tillsammans med Arbetsgivarverket ska undersöka vad det är som gör att medarbetare som jobbar med att möta andra människor i svåra situationer blir sjuka mer än andra medarbetare.

Fast än viktigare än att undersöka vad det är som gör människor sjuka, är att vi också har bestämt oss att använda den kunskapen för att satsa på det som gör medarbetare friska. Detta är resultatet från ett av våra krav i avtalsrörelsen 2016.

Mer från samma skribent