fbpx
Vi går igenom antalet jobbchanser i staten
27 oktober, 2016 | Sofia Johansson | Arbetsmiljö

I 3 av 4 myndigheter ökar sjukskrivningarna

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vill minska sjukskrivningarna, dels kostar det många miljarder och dels är det ju inte bra för folkhälsan om många är sjuka. Framför allt finns det problem med många sjukskrivningar inom kommuner och landsting.

I staten som helhet är sjukskrivningstalen inte så höga men oroande nog har de börjat öka. I 3 av 4 myndigheter ökar sjukskrivningarna och det är framför allt långtidssjukskrivningarna som ökar.

Vi får höra berättelser från medlemmar hur tufft det kan vara på arbetsplatsen med hög arbetsbelastning, för lite inflytande över den egna arbetsdagen och otydligt mandat. I statistiken går det att se att de som arbetar med bemötande av andra människor blir sjukskrivna i högre grad än andra. Vi ser också att fler kvinnor än män drabbas.

Vad är det med arbetsmiljön på vissa enheter inom Migrationsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården och SiS som gör att de har högre sjukskrivningstal än andra myndigheter?

Vår tes är att starkt psykiskt påfrestande arbete innebär större risker för hälsan. Men vi behöver ta reda på fakta och orsakssamband. Därför är det utmärkt att vi fackliga tillsammans med Arbetsgivarverket ska undersöka vad det är som gör att medarbetare som jobbar med att möta andra människor i svåra situationer blir sjuka mer än andra medarbetare.

Fast än viktigare än att undersöka vad det är som gör människor sjuka, är att vi också har bestämt oss att använda den kunskapen för att satsa på det som gör medarbetare friska. Detta är resultatet från ett av våra krav i avtalsrörelsen 2016.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...