fbpx
20 september, 2016 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Hurra, äntligen ett frö till en statstjänstemannautbildning

Regeringen har idag presenterat budgeten för 2017 och där också berättat hur de vill göra med fortsättningen av frågor som god kultur i statsförvaltningen. Civilminister Ardalan Shekarabi har placerat uppgiften hos Statskontoret från och med 2017. Det är en riktigt bra placering och jag hoppas nu att frågorna får stanna där under en lång tid framöver.

Statskontoret får i uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur. För det uppdraget får de 5 miljoner kronor per år. Regeringen skriver att förtroendet för statsförvaltningen och dess anställda ska ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman vara i fokus. Statstjänstemannarollen är väldigt viktig om regeringen vill stärka förtroendet för staten. Sverige bör fortsätta att stå upp för värden som rättssäkerhet, opartiskhet och saklighet.  

Det är också viktigt att medarbetarnas profession får större utrymme och att detaljstyrningen minskar. Det ökar kvaliteten i myndigheternas arbete. Vi ser ju uppdraget till Statskontoret som ett frö till den statstjänstemannautbildning som vi på ST så länge har efterfrågat.

Enbart händelserna vid Riksrevisionen visar att det behövs en utbildning för statstjänstemän för att medarbetare och chefer ska veta vad det särskilda uppdraget att vara statstjänsteman innebär. Nu har också regeringens arbete med en tillitsreform för staten påbörjats. Så vi hoppas att det här uppdraget till Statskontoret kan utvecklas och ser det här som en bra början.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...