fbpx
1 december, 2016 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Hur ser framtiden för Riksrevisionen ut?

De flesta av oss är bekanta med Dagens Nyheters granskning och de avslöjanden som ledde till att de tre Riksrevisorerna under hösten avgick från sina uppdrag. Men vad behövs förändras för att Riksrevisionen ska fungera bättre och förtroendet för myndigheten kunna återställas? Detta avhandlades igår på ett fullsatt seminarium arrangerat av Fackförbundet ST. De tre medverkande, professor Hans-Gunnar Axberger, docent Shirin Ahlbäck Öberg och STs vice ordförande på Riksrevisionen Göran Arnell, alla tre experter på Riksrevisionen, men med olika perspektiv var eniga om ett par frågor att titta närmre på.

Oberoendet

Även om det finns stor enighet kring att Riksrevisionen ska vara oberoende, menade gårdagens panel att myndigheten blev för oberoende. Hans –Gunnar Axberger liknade Riksrevisionen vid en myndighetsvärldens Aniara som svävar ensam, som en satellit i rymden. Shirin Ahlbäck Öberg menade på att man behöver skilja på oberoende i granskningen, vilket är nödvändigt, och att myndigheten lämnas utan kontroll, styrning eller insyn. Det finns alltså skäl för Riksdagen att se över styrningen av Riksrevisionen och fundera över konstruktioner som ger insyn men bevarar självständigheten.

Alla goda ting är tre?

Att Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer med samma befogenhet och ansvarsområde är resultatet av en politisk kompromiss som gjordes när myndigheten bildades 2003. I konstruktionen gjordes ingen uppdelning av ansvarsområden, utan alla tre är ansvariga för allt. Detta har lett till att man lagt sig i varandras granskningar och överprövat varandras beslut, något som togs upp i DNs artiklar. Både Axberger och STs företrädare Göran Arnell menar på att de tre Riksrevisorerna framförallt verkar lagt tid på att förhandla och komma överens sinsemellan, kommunikation och samarbete med medarbetarna har kommit i andra hand. Även här behöver Riksdagen fundera på ett nytt upplägg. Kanske två Riksrevisorer, men med tydligt avgränsat ansvar för olika delar av revisionen? De nya Riksrevisorerna, oavsett antal har också ett stort ansvar att leda vägen framåt och skapa en bättre arbetssituation för myndighetens prövade och kompetenta medarbetare.

Seminariet om Riksrevisionen var det första i Förvaltningspolitiskt Forum – en samtalsserie ST kommer att hålla under våren. Nästa tillfälle är den 2 februari och handlar om utlokalisering av statliga myndigheter. Hör av dig till elin.moberg@st.org om du vill ha vårens inbjudningar.

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...