fbpx
11 oktober, 2017 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Hur får vi bättre upphandlingar i staten?

Visste du att myndigheter och andra offentliga organisationer i Sverige upphandlar varor och tjänster för över 630 miljarder kronor om året?  Myndigheter lägger allt mer av sin verksamhet på privata utförare. Men hur bra blir upphandlingarna? Tar man hänsyn till kvalitet, rättssäkerhet och arbetsvillkor i den utsträckning man borde? Det var frågor som lyftes på ST seminarium om offentlig upphandling igår.  Där samtalade STs ordförande Britta Lejon med två profiler som är väl insatta upphandlingens olika aspekter – Kerstin Ahlberg, forskare på Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitet och Oskar Taxén jurist på Fackförbundet Kommunal.  En av de frågor som diskuterades mest handlade om fackets roll i upphandlingar och hur man kan göra för att få inflytande när myndigheter köper in varor och tjänster.

Från Kerstin Ahlberg kom några konkreta tips på hur fackliga ska agera när det blir dags för upphandling. För det första menar hon att man behöver läsa på och försöka förstå grunderna i upphandlingslagstiftningen.  För det andra, och kanske ännu viktigare är att som facklig se till att komma in tidigt i processen.  Det är i förfrågningsunderlaget man kan ställa krav på arbetsmiljö och lön och andra villkor i nivå med kollektivavtal. Det tredje tipset från Kerstin Ahlbergs sida var att använda arbetsrätten som ett verktyg för att slå sig in om arbetsgivaren har slutna processer kring upphandling. Både medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen ger goda möjligheter att argumentera för att facket ska vara med vid upphandling menade hon.

Oskar Taxén gav ett exempel på hur han på Kommunal arbetat med att påverka upphandlingar av bussbolag för kollektivtrafik så att det nu går att ställa krav på personalövertagande i förfrågningsunderlaget.  Han menade på att facket behöver tänka smart för att förflytta gränserna för vad som kan tas med som krav vid upphandling. Juridiken kring upphandlingar är komplicerad och ibland behöver facket utmana och ställa krav som behövs för medlemmarnas bästa.  Här behöver gränserna för juridiken testas, men facket behöver också föra en kamp på politisk nivå för att säkra sociala krav och anställningstrygghet vid offentliga upphandlingar.

Ett sådant område, där det behövs ett politiskt påverkansarbete för att förbättra regelverket pekade STs Britta Lejon på, är upphandlingar av ramavtal. En stor andel av de varor och tjänster som köps in i staten, bland annat kring bemanningsföretag, upphandlas centralt av Kammarkollegiet, helt utan samverkan med facklig organisation. Dessa upphandlingar, som alla statliga myndigheter sedan kan avropa ifrån är så pass viktiga att vi på ST anser att de bör samverkas på central nivå.  Det är en fråga där ST kommer att bli mer aktiva framöver. Men vi behöver också bli bättre på att påverka upphandlingar på de enskilda myndigheterna, som ett led i detta har vi tagit fram en skrift med tips till dig som är förtroendevald, du hittar den på länken nedan.

Ansvarsfull upphandling – råd och stöd till förtroendevalda

För mer fördjupad information kan du också läsa OFRs Facklig handbok för bättre offentlig upphandling 

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...