fbpx
15 december, 2014 | Elin Moberg | Internationellt

Hårda ekonomiska reformer att vänta i Ukraina

Läget för den Ukrainska ekonomin ser mörkt ut. Krig kostar pengar samtidigt som statens inkomster minskar stadigt. Produktionen i landets östra delar, Donbass- området, hem för landets gruv- och kemikalieindustri har drabbats hårt av konflikten. Dessutom har exporten till Ukrainas tidigare största handelspartner Ryssland minskat drastiskt. Sedan början av året har Ukrainas ekonomi krympt med omkring 10 % och man står nu inför en hotande statsbankrutt och inställda lånebetalningar.

I ljuset av detta godkände IMF i förra veckan en andra utbetalning, på motsvarande 17 miljarder kronor till Ukraina. Detta räddar landet från akut ekonomisk kollaps, men med IMFs lånevillkor riskerar landet istället en djup ekonomisk och politisk kris. Kraftigt höjda gaspriser, sänkta ersättningar till sjuka och pensionärer, frysta löner och höjda skatter står på IMFs receptlista. Sammantaget saknas insatser för att få fart på ekonomin, allt fokus ligger på att minska de offentliga utgifterna snabbt och mycket. Den amerikanska tidskriften Foreign Policy menar att IMFs krav på Ukraina mer liknar aktiv dödshjälp än ett försök att stimulera en stagnerad ekonomi.

Bland de reformer som nu förhandlas ligger också omfattande nedskärningar i den offentliga sektorn som kan komma att beröra uppskattningsvis en miljon anställda, rapporterar the Economist. Lönerna i offentlig sektor ska sänkas och villkoren försämras. Detta trots att de legat still sedan 2006 och att ca 75 % av de statligt anställda redan idag inte tjänar mer än den lagstadgade minimilönen i landet, enligt förbundet för statsanställda SEUU.

ST systerförbund SEUU, som representerar nästan en halv miljon statsanställda i Ukraina är mycket kritisk till hur den nya regeringen hanterar den ekonomiska krisen och reformpaketet. SEUUs ordförande Tetiana Niktina menar att landets ekonomi och industri har misskötts under lång tid och det råder ingen tvekan om att landet är i stort behov av reformer. Problemet menar hon är dels att regeringen saknar en strategi för att utveckla industrin och stimulera ekonomin. Man är också orolig för vad man ser som mer långtgående planer på att ersätta tidigare avgiftsfri sjukvård med ett privat försäkringssystem enligt amerikansk modell och att slopa den avgiftsfria utbildningen.

De hårda reformer som den nytillträdda regeringen med IMF i bakgrunden nu tvingas genomföra riskerar att leda till ytterligare politisk oro. Vad värre är kan de ytterligare försvåra Kievs närmande till de östra delarna av landet som riskerar drabbas extra hårt av arbetslöshet och än svårare ekonomiska förutsättningar. I den bräckliga demokratiseringsprocess som landet nu genomgår behöver politikerna i Kiev bygga förtroende hos befolkningen. Det är tveksamt om det politiska systemet kan hantera ett utbrett folkligt missnöje över sänkta löner och höjda gaspriser mitt i iskalla vintern. För mycket och för fort riskerar att inte bara skjuta Ukrainas ekonomi utan hela det nya bräckliga reformprojektet i sank.

Läs mer om STs samarbete här på bloggen och på STs hemsida.

Etiketter:

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...