fbpx
17 december, 2018 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Halva makten, hela lönen!

Idag uppmärksammar vi 100 år av kvinnlig rösträtt. Och idag delas STs arbetslivs- och demokratipris ut till föreningen Lönelotsarna.

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några som arbetar för ett mer jämställt samhälle genom att envetet lyfta upp frågan om kvinnors löner och värderingen av kvinnors arbete.

Jag träffade Marie Trollvik, Anita Harriman och Lena Johansson som grundat Lönelotsarna när de tog emot priset och passade på att ställa några frågor.

Vad betyder det här priset för er?

Det ger ju oss en möjlighet att fortsätta med vårt arbete, vi arbetar ju ideellt och det kostar ju pengar, men nu kan vi göra ännu mer. Jag vill också säga att jag tycker att det är väldigt viktigt att ni valt den här dagen. Det känns som en extra bonus för oss att det var just på 100-årsdagen av rösträtten som vi fick priset. Förhoppningsvis innebär det att vi kan ta ytterligare steg på den här knaggliga vägen att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete för kvinnor och män.

Ni har jobbat med lönekartläggningar sedan 1990, vad har hänt med löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige sedan dess?

Alldeles för lite. Vi började 1990 och med de metoder vi hade då såg vi 8 procents löneskillnad. Idag är det, med standardvägning 4 procent. Det är många år och det har inte hänt tillräckligt mycket. Men eftersom det finns på dagordningen hela tiden kan man hoppas att det inte glöms bort och nu vill vi särskilt att det här med likvärdigt arbete ska tas upp.

Hur är löneskillnaderna för oss som arbetar på statligt uppdrag? Kan man säga att staten föregår med gott exempel?

Det är lite svårt att jämföra olika sektorer, eftersom det så olika typer av arbeten. Men mönstret ser likadant ut i staten, kvinnodominerade yrken har lägre lön än mansdominerade. Dessutom har vi gjort en särskild studie där vi tittar på när män och kvinnor har samma yrke på och då har män högre lön än kvinnor i fler än tre fjärdedelar av alla yrken på arbetsmarknaden.

Samma mönster finns även inom staten, till exempel gäller det skattehandläggare och handläggare på Försäkringskassan. I dessa grupper har kvinnor ett par tusen lägre i månaden än män. Och med stigande ålder ökar löneskillnaden mellan kvinnor och män, också i staten. Mönstret som finns i andra sektorer finns även i staten. Så där har ni något att bita i!

Ni uppmanar alla arbetsgivare att göra en lönekartläggning varför det?Därför att det finns en lagstiftning som säger att det ska göra det. Jag antar att alla arbetsgivare ska följa lagen och då ska man göra det, varje år. Och om man har 10 eller fler anställda så ska man dokumentera det i en skriftlig plan. Vi tror också att hade den här lagstiftningen efterlevts bättre så hade vi inte haft så stora löneskillnader. Vi ser att lagstiftningen är ett bra verktyg. Det är efterlevnaden som är problemet. Vi önskar också att DO hade varit lite mera aktiva i att se till att lagen faktiskt följs.

 Ni kartlägger varje år den strukturella löneskillnaden. Vad innebär det och varför är det viktigt att titta på den?

Den strukturella löneskillnaden är ju ett annat ord för värdebaserad löneskillnad. Synen på att det kvinnor gör kräver mindre kunskap, erfarenhet och ansträngning än det män gör. Det är synen på kvinnor i samhället som vi menar spelar av sig på lönesättningen. När kvinnodominerade arbeten, som är likvärdiga med icke kvinnodominerade arbeten ändå har lägre lön så är det en spegling av strukturer och värderingar i samhället kring kvinnor och kvinnors arbete, det kallar vi strukturella löneskillnader.

 

 

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...