fbpx
28 januari, 2015 | Marie Martinsson | Universitet och högskolor

Goda karriärmöjligheter i staten – men vill unga jobba där?

Hur ser möjligheterna ut för unga vuxna att göra karriär i staten? Vilka kompetenser letar staten efter och vill unga och välutbildade jobba på våra myndigheter? Och i så fall med vad? Vad är viktigt när unga vuxna väljer yrke och jobb?

Idag startar en av Sveriges största arbetsmarknadsmässor ”Kontaktdagarna” vid Uppsala universitet. Under två intensiva dagar möter ett åttiotal av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare omkring 3 000 studenter på Ekonomikum. ST som är det största fackförbundet inom staten är förstås på plats.

Samtidigt lanserar vi vår rapport ”Karriär och framtidsjobb i staten?” där vi sökt och funnit en del av svaren på ovanstående frågeställningar.  Vår undersökning visar att det finns många spännande och utvecklande jobb inom staten. Och det är inte vilka jobb som helst – många handlar om att styra och utveckla Sverige. Anledningen till att det fram till år 2018 kommer att skapas ungefär 160 000 jobbchanser inom statlig verksamhet beror på stora pensionsavgångar, normala jobbyten och nya uppgifter för statliga myndigheter. Vi ser även att kompetenskraven ökar. De allra flesta arbetsgivare, som svarat på våra frågor, kräver högskoleutbildning och gärna att nya medarbetare har rätt sorts utbildning. Andra viktiga kriterier är tidigare arbetslivserfarenhet, kunskaper om myndighetsutövning och erfarenheter av utredningsjobb och projekt.

I samband med Kontaktdagarna skriver STs förbundsordförande Britta Lejon idag i UNT (Uppsala Nya Tidning) att ”Staten behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om arbetskraften.” Karriär och framtidsjobb i staten visar nämligen att bara en av tre unga vuxna vill jobba i staten. Kännedomen om vad statlig sektor är, är också tämligen låg, vilket naturligtvis är oroande på sikt. Vi föreslår därför bland annat att traineejobb införs på statliga arbetsplatser. Vi tror att det vore en bra investeringar både för arbetsgivare och för de unga som står på tröskeln till arbetslivet. Många välutbildade unga saknar idag jobb och har svårt att få sin första anställning, samtidigt som staten står inför stora rekryteringsbehov.

När unga fritt får välja vad de tycker är viktigt för framtida yrke hamnar intressanta arbetsuppgifter högst upp, tätt följt av bra lön, personlig utveckling mellan arbete och privatliv samt trygghet.

– Det krävs konkurrenskraftig löneutveckling för statligt anställda, säger Britta Lejon. För att öka attraktionskraften bör fler myndigheter också satsa på att stärka statstjänstemannarollen, införa mentorprogram för nyanställda och skapa tydliga karriärvägar på arbetsplatsen.

Vår rapport visar att det kan skapas många kvalificerade jobb inom staten under de närmaste åren. Men det finns risk att den statliga arbetsgivaren inte förmår att attrahera unga kvalificerade medarbetare. Det skulle allvarligt skada den svenska rättsstaten och människors förtroende för våra myndigheter. En väl fungerande statlig verksamhet skapar jobb, tillväxt och välfärd i hela Sverige.

ST anser att staten ska upphöra att använda bemanningsföretag för kärnuppgifter och att det görs en tydlig definition av vad myndighetsutövning omfattar. Vi tycker att det är viktigt att alla som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag ska kunna larma om brister i verksamheten utan att risker repressalier eller bestraffningar. ST vill därför ha en utökad lagstiftning så att också medarbetare i statliga bolag omfattas av meddelarskydd.

– Se också till att tillsvidareanställning blir norm för permanenta arbetsuppgifter, betonar Britta Lejon. Att nästan en av fyra som jobbar inom staten är visstidsanställd är inte rimligt. Unga vuxna värdesätter trygghet i arbetslivet, det visar vår undersökning. Unga vuxna har rätt att känna trygghet i arbetslivet.

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent